×
Държава
×
Стойност
×
Година
Монети в обращение
×
Тип монета
×
Метал
Евро
×
Валута
×
Форма
×

Каталог на монетите > Евро


Австрия 1 евроцент - obverseАвстрия 1 евроцент - reverse
Австрия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 3082, BGN
Андора 1 евроцент - obverseАндора 1 евроцент - reverse
Андора
2014 - 2018
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 520, BGN
Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
Белгия
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224, BGN

Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
Белгия
2008
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274, BGN
Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
Белгия
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295, BGN
Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
Белгия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331, BGN

Ватикан 1 евроцент - obverseВатикан 1 евроцент - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 341, BGN
Ватикан 1 евроцент - obverseВатикан 1 евроцент - reverse
Ватикан
2005
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 365, BGN
Ватикан 1 евроцент - obverseВатикан 1 евроцент - reverse
Ватикан
2006 - 2013
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 375, BGN

Ватикан 1 евроцент - obverseВатикан 1 евроцент - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 455, BGN
Ватикан 1 евроцент - obverseВатикан 1 евроцент - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
UC# 1, BGN
Германия 1 евроцент - obverseГермания 1 евроцент - reverse
Германия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 207, BGN

Гърция 1 евроцент - obverseГърция 1 евроцент - reverse
Гърция
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 181, BGN
Естония 1 евроцент - obverseЕстония 1 евроцент - reverse
Естония
2011 - 2018
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 61, BGN
Ирландия 1 евроцент - obverseИрландия 1 евроцент - reverse
Ирландия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 32, BGN

Испания 1 евроцент - obverseИспания 1 евроцент - reverse
Испания
1999 - 2009
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1040, BGN
Испания 1 евроцент - obverseИспания 1 евроцент - reverse
Испания
2010 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1144, BGN
Италия 1 евроцент - obverseИталия 1 евроцент - reverse
Италия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 210, BGN

Кипър 1 евроцент - obverseКипър 1 евроцент - reverse
Кипър
2008 - 2018
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 78, BGN
Латвия 1 евроцент - obverseЛатвия 1 евроцент - reverse
Латвия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 150, BGN
Литва 1 евроцент - obverseЛитва 1 евроцент - reverse
Литва
2015 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 205, BGN

Люксембург 1 евроцент - obverseЛюксембург 1 евроцент - reverse
Люксембург
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 75, BGN
Малта 1 евроцент - obverseМалта 1 евроцент - reverse
Малта
2008 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 125, BGN
Монако 1 евроцент - obverseМонако 1 евроцент - reverse
Монако
2001 - 2005
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 167, BGN

Монако 1 евроцент - obverseМонако 1 евроцент - reverse
Монако
2006 - 2017
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 188, BGN
Нидерландия 1 евроцент - obverseНидерландия 1 евроцент - reverse
Нидерландия
1999 - 2013
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 234, BGN
Нидерландия 1 евроцент - obverseНидерландия 1 евроцент - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 344, BGN

Португалия 1 евроцент - obverseПортугалия 1 евроцент - reverse
Португалия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 740, BGN
Сан Марино 1 евроцент - obverseСан Марино 1 евроцент - reverse
Сан Марино
2002 - 2016
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 440, BGN
Сан Марино 1 евроцент - obverseСан Марино 1 евроцент - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
UC# 2, BGN

Словакия 1 евроцент - obverseСловакия 1 евроцент - reverse
Словакия
2009 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 95, BGN
Словения 1 евроцент - obverseСловения 1 евроцент - reverse
Словения
2007 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 68, BGN
Финландия 1 евроцент - obverseФинландия 1 евроцент - reverse
Финландия
1999 - 2018
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 98, BGN

Франция 1 евроцент - obverseФранция 1 евроцент - reverse
Франция
1999 - 2019
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1282, BGN


Австрия 2 евроцента - obverseАвстрия 2 евроцента - reverse
Австрия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 3083, BGN
Андора 2 евроцента - obverseАндора 2 евроцента - reverse
Андора
2014 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 521, BGN
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
Белгия
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225, BGN

Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
Белгия
2008
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275, BGN
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
Белгия
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296, BGN
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
Белгия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332, BGN

Ватикан 2 евроцента - obverseВатикан 2 евроцента - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 342, BGN
Ватикан 2 евроцента - obverseВатикан 2 евроцента - reverse
Ватикан
2005
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 366, BGN
Ватикан 2 евроцента - obverseВатикан 2 евроцента - reverse
Ватикан
2006 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 376, BGN

Ватикан 2 евроцента - obverseВатикан 2 евроцента - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 456, BGN
Ватикан 2 евроцента - obverseВатикан 2 евроцента - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
UC# 2, BGN
Германия 2 евроцента - obverseГермания 2 евроцента - reverse
Германия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 208, BGN

Гърция 2 евроцента - obverseГърция 2 евроцента - reverse
Гърция
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 182, BGN
Естония 2 евроцента - obverseЕстония 2 евроцента - reverse
Естония
2011 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 62, BGN
Ирландия 2 евроцента - obverseИрландия 2 евроцента - reverse
Ирландия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 33, BGN

Испания 2 евроцента - obverseИспания 2 евроцента - reverse
Испания
1999 - 2009
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1041, BGN
Испания 2 евроцента - obverseИспания 2 евроцента - reverse
Испания
2010 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1145, BGN
Италия 2 евроцента - obverseИталия 2 евроцента - reverse
Италия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 211, BGN

Кипър 2 евроцента - obverseКипър 2 евроцента - reverse
Кипър
2008 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 79, BGN
Латвия 2 евроцента - obverseЛатвия 2 евроцента - reverse
Латвия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 151, BGN
Литва 2 евроцента - obverseЛитва 2 евроцента - reverse
Литва
2015 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 206, BGN

Люксембург 2 евроцента - obverseЛюксембург 2 евроцента - reverse
Люксембург
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 76, BGN
Малта 2 евроцента - obverseМалта 2 евроцента - reverse
Малта
2008 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 126, BGN
Монако 2 евроцента - obverseМонако 2 евроцента - reverse
Монако
2001 - 2005
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 168, BGN

Монако 2 евроцента - obverseМонако 2 евроцента - reverse
Монако
2006 - 2017
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 189, BGN
Нидерландия 2 евроцента - obverseНидерландия 2 евроцента - reverse
Нидерландия
1999 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 235, BGN
Нидерландия 2 евроцента - obverseНидерландия 2 евроцента - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 345, BGN

Португалия 2 евроцента - obverseПортугалия 2 евроцента - reverse
Португалия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 741, BGN
Сан Марино 2 евроцента - obverseСан Марино 2 евроцента - reverse
Сан Марино
2002 - 2016
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 441, BGN
Сан Марино 2 евроцента - obverseСан Марино 2 евроцента - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
UC# 3, BGN

Словакия 2 евроцента - obverseСловакия 2 евроцента - reverse
Словакия
2009 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 96, BGN
Словения 2 евроцента - obverseСловения 2 евроцента - reverse
Словения
2007 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 69, BGN
Финландия 2 евроцента - obverseФинландия 2 евроцента - reverse
Финландия
1999 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 99, BGN

Франция 2 евроцента - obverseФранция 2 евроцента - reverse
Франция
1999 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1283, BGN


Австрия 5 евроцента - obverseАвстрия 5 евроцента - reverse
Австрия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 3084, BGN
Андора 5 евроцента - obverseАндора 5 евроцента - reverse
Андора
2014 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 522, BGN
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
Белгия
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226, BGN

Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
Белгия
2008
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276, BGN
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
Белгия
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297, BGN
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
Белгия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333, BGN

Ватикан 5 евроцента - obverseВатикан 5 евроцента - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 343, BGN
Ватикан 5 евроцента - obverseВатикан 5 евроцента - reverse
Ватикан
2005
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 367, BGN
Ватикан 5 евроцента - obverseВатикан 5 евроцента - reverse
Ватикан
2006 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 377, BGN

Ватикан 5 евроцента - obverseВатикан 5 евроцента - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 457, BGN
Ватикан 5 евроцента - obverseВатикан 5 евроцента - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
UC# 3, BGN
Германия 5 евроцента - obverseГермания 5 евроцента - reverse
Германия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 209, BGN

Гърция 5 евроцента - obverseГърция 5 евроцента - reverse
Гърция
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 183, BGN
Естония 5 евроцента - obverseЕстония 5 евроцента - reverse
Естония
2011 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 63, BGN
Ирландия 5 евроцента - obverseИрландия 5 евроцента - reverse
Ирландия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 34, BGN

Испания 5 евроцента - obverseИспания 5 евроцента - reverse
Испания
1999 - 2009
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1042, BGN
Испания 5 евроцента - obverseИспания 5 евроцента - reverse
Испания
2010 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1146, BGN
Италия 5 евроцента - obverseИталия 5 евроцента - reverse
Италия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 212, BGN

Кипър 5 евроцента - obverseКипър 5 евроцента - reverse
Кипър
2008 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 80, BGN
Латвия 5 евроцента - obverseЛатвия 5 евроцента - reverse
Латвия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 152, BGN
Литва 5 евроцента - obverseЛитва 5 евроцента - reverse
Литва
2015 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 207, BGN

Люксембург 5 евроцента - obverseЛюксембург 5 евроцента - reverse
Люксембург
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 77, BGN
Малта 5 евроцента - obverseМалта 5 евроцента - reverse
Малта
2008 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 127, BGN
Монако 5 евроцента - obverseМонако 5 евроцента - reverse
Монако
2001 - 2005
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 169, BGN

Монако 5 евроцента - obverseМонако 5 евроцента - reverse
Монако
2006 - 2017
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 190, BGN
Нидерландия 5 евроцента - obverseНидерландия 5 евроцента - reverse
Нидерландия
1999 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 236, BGN
Нидерландия 5 евроцента - obverseНидерландия 5 евроцента - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 346, BGN

Португалия 5 евроцента - obverseПортугалия 5 евроцента - reverse
Португалия
2002 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 742, BGN
Сан Марино 5 евроцента - obverseСан Марино 5 евроцента - reverse
Сан Марино
2002 - 2016
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 442, BGN
Сан Марино 5 евроцента - obverseСан Марино 5 евроцента - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
UC# 4, BGN

Словакия 5 евроцента - obverseСловакия 5 евроцента - reverse
Словакия
2009 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 97, BGN
Словения 5 евроцента - obverseСловения 5 евроцента - reverse
Словения
2007 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 70, BGN
Финландия 5 евроцента - obverseФинландия 5 евроцента - reverse
Финландия
1999 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 100, BGN

Франция 5 евроцента - obverseФранция 5 евроцента - reverse
Франция
1999 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1284, BGN


Австрия 10 евроцента - obverseАвстрия 10 евроцента - reverse
Австрия
2002 - 2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3085, BGN
Австрия 10 евроцента - obverseАвстрия 10 евроцента - reverse
Австрия
2008 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3139, BGN
Андора 10 евроцента - obverseАндора 10 евроцента - reverse
Андора
2014 - 2018
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 523, BGN

Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
Белгия
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227, BGN
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
Белгия
2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242, BGN
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
Белгия
2008
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277, BGN

Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
Белгия
2009 - 2013
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298, BGN
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
Белгия
2014 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334, BGN
Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 344, BGN

Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2005
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 368, BGN
Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2006 - 2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 378, BGN
Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2008 - 2013
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 385, BGN

Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 458, BGN
Ватикан 10 евроцента - obverseВатикан 10 евроцента - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
UC# 4, BGN
Германия 10 евроцента - obverseГермания 10 евроцента - reverse
Германия
2002 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 210, BGN

Германия 10 евроцента - obverseГермания 10 евроцента - reverse
Германия
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 254, BGN
Гърция 10 евроцента - obverseГърция 10 евроцента - reverse
Гърция
2002 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 184, BGN
Гърция 10 евроцента - obverseГърция 10 евроцента - reverse
Гърция
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 211, BGN

Естония 10 евроцента - obverseЕстония 10 евроцента - reverse
Естония
2011 - 2018
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 64, BGN
Ирландия 10 евроцента - obverseИрландия 10 евроцента - reverse
Ирландия
2002 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 35, BGN
Ирландия 10 евроцента - obverseИрландия 10 евроцента - reverse
Ирландия
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 47, BGN

Испания 10 евроцента - obverseИспания 10 евроцента - reverse
Испания
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1043, BGN
Испания 10 евроцента - obverseИспания 10 евроцента - reverse
Испания
2007 - 2009
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1070, BGN
Испания 10 евроцента - obverseИспания 10 евроцента - reverse
Испания
2010 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1147, BGN

Италия 10 евроцента - obverseИталия 10 евроцента - reverse
Италия
2002 - 2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 213, BGN
Италия 10 евроцента - obverseИталия 10 евроцента - reverse
Италия
2008 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 247, BGN
Кипър 10 евроцента - obverseКипър 10 евроцента - reverse
Кипър
2008 - 2018
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 81, BGN

Латвия 10 евроцента - obverseЛатвия 10 евроцента - reverse
Латвия
2014 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 153, BGN
Литва 10 евроцента - obverseЛитва 10 евроцента - reverse
Литва
2015 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 208, BGN
Люксембург 10 евроцента - obverseЛюксембург 10 евроцента - reverse
Люксембург
2002 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 78, BGN

Люксембург 10 евроцента - obverseЛюксембург 10 евроцента - reverse
Люксембург
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 89, BGN
Малта 10 евроцента - obverseМалта 10 евроцента - reverse
Малта
2008 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 128, BGN
Монако 10 евроцента - obverseМонако 10 евроцента - reverse
Монако
2001 - 2004
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 170, BGN

Монако 10 евроцента - obverseМонако 10 евроцента - reverse
Монако
2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 181, BGN
Монако 10 евроцента - obverseМонако 10 евроцента - reverse
Монако
2009 - 2017
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 191, BGN
Нидерландия 10 евроцента - obverseНидерландия 10 евроцента - reverse
Нидерландия
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 237, BGN

Нидерландия 10 евроцента - obverseНидерландия 10 евроцента - reverse
Нидерландия
2007 - 2013
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 268, BGN
Нидерландия 10 евроцента - obverseНидерландия 10 евроцента - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 347, BGN
Португалия 10 евроцента - obverseПортугалия 10 евроцента - reverse
Португалия
2002 - 2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 743, BGN

Португалия 10 евроцента - obverseПортугалия 10 евроцента - reverse
Португалия
2008 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 763, BGN
Сан Марино 10 евроцента - obverseСан Марино 10 евроцента - reverse
Сан Марино
2002 - 2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 443, BGN
Сан Марино 10 евроцента - obverseСан Марино 10 евроцента - reverse
Сан Марино
2008 - 2016
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 482, BGN

Сан Марино 10 евроцента - obverseСан Марино 10 евроцента - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
UC# 5, BGN
Словакия 10 евроцента - obverseСловакия 10 евроцента - reverse
Словакия
2009 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 98, BGN
Словения 10 евроцента - obverseСловения 10 евроцента - reverse
Словения
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 71, BGN

Финландия 10 евроцента - obverseФинландия 10 евроцента - reverse
Финландия
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 101, BGN
Финландия 10 евроцента - obverseФинландия 10 евроцента - reverse
Финландия
2007 - 2018
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 126, BGN
Франция 10 евроцента - obverseФранция 10 евроцента - reverse
Франция
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1285, BGN

Франция 10 евроцента - obverseФранция 10 евроцента - reverse
Франция
2007 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1410, BGN


Австрия 20 евроцента - obverseАвстрия 20 евроцента - reverse
Австрия
2002 - 2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3086, BGN
Австрия 20 евроцента - obverseАвстрия 20 евроцента - reverse
Австрия
2008 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3140, BGN
Андора 20 евроцента - obverseАндора 20 евроцента - reverse
Андора
2014 - 2018
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 524, BGN

Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
Белгия
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228, BGN
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
Белгия
2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243, BGN
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
Белгия
2008
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278, BGN

Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
Белгия
2009 - 2013
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299, BGN
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
Белгия
2014 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335, BGN
Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 345, BGN

Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2005
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 369, BGN
Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2006 - 2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 379, BGN
Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2008 - 2013
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 386, BGN

Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 459, BGN
Ватикан 20 евроцента - obverseВатикан 20 евроцента - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
UC# 5, BGN
Германия 20 евроцента - obverseГермания 20 евроцента - reverse
Германия
2002 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 211, BGN

Германия 20 евроцента - obverseГермания 20 евроцента - reverse
Германия
2007 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 255, BGN
Гърция 20 евроцента - obverseГърция 20 евроцента - reverse
Гърция
2002 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 185, BGN
Гърция 20 евроцента - obverseГърция 20 евроцента - reverse
Гърция
2007 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 212, BGN

Естония 20 евроцента - obverseЕстония 20 евроцента - reverse
Естония
2011 - 2018
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 65, BGN
Ирландия 20 евроцента - obverseИрландия 20 евроцента - reverse
Ирландия
2002 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 36, BGN
Ирландия 20 евроцента - obverseИрландия 20 евроцента - reverse
Ирландия
2007 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 48, BGN

Испания 20 евроцента - obverseИспания 20 евроцента - reverse
Испания
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1044, BGN
Испания 20 евроцента - obverseИспания 20 евроцента - reverse
Испания
2007 - 2009
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1071, BGN
Испания 20 евроцента - obverseИспания 20 евроцента - reverse
Испания
2010 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1148, BGN

Италия 20 евроцента - obverseИталия 20 евроцента - reverse
Италия
2002 - 2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 214, BGN
Италия 20 евроцента - obverseИталия 20 евроцента - reverse
Италия
2008 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 248, BGN
Кипър 20 евроцента - obverseКипър 20 евроцента - reverse
Кипър
2008 - 2018
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 82, BGN

Латвия 20 евроцента - obverseЛатвия 20 евроцента - reverse
Латвия
2014 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 154, BGN
Литва 20 евроцента - obverseЛитва 20 евроцента - reverse
Литва
2015 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 209, BGN
Люксембург 20 евроцента - obverseЛюксембург 20 евроцента - reverse
Люксембург
2002 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 79, BGN

Люксембург 20 евроцента - obverseЛюксембург 20 евроцента - reverse
Люксембург
2007 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 90, BGN
Малта 20 евроцента - obverseМалта 20 евроцента - reverse
Малта
2008 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 129, BGN
Монако 20 евроцента - obverseМонако 20 евроцента - reverse
Монако
2001 - 2004
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 171, BGN

Монако 20 евроцента - obverseМонако 20 евроцента - reverse
Монако
2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 182, BGN
Монако 20 евроцента - obverseМонако 20 евроцента - reverse
Монако
2009 - 2017
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 192, BGN
Нидерландия 20 евроцента - obverseНидерландия 20 евроцента - reverse
Нидерландия
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 238, BGN

Нидерландия 20 евроцента - obverseНидерландия 20 евроцента - reverse
Нидерландия
2007 - 2013
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 269, BGN
Нидерландия 20 евроцента - obverseНидерландия 20 евроцента - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 348, BGN
Португалия 20 евроцента - obverseПортугалия 20 евроцента - reverse
Португалия
2002 - 2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 744, BGN

Португалия 20 евроцента - obverseПортугалия 20 евроцента - reverse
Португалия
2008 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 764, BGN
Сан Марино 20 евроцента - obverseСан Марино 20 евроцента - reverse
Сан Марино
2002 - 2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 444, BGN
Сан Марино 20 евроцента - obverseСан Марино 20 евроцента - reverse
Сан Марино
2008 - 2016
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 483, BGN

Сан Марино 20 евроцента - obverseСан Марино 20 евроцента - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
UC# 1, BGN
Словакия 20 евроцента - obverseСловакия 20 евроцента - reverse
Словакия
2009 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 99, BGN
Словения 20 евроцента - obverseСловения 20 евроцента - reverse
Словения
2007 - 2018
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 72, BGN

Финландия 20 евроцента - obverseФинландия 20 евроцента - reverse
Финландия
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 102, BGN
Финландия 20 евроцента - obverseФинландия 20 евроцента - reverse
Финландия
2007 - 2018
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 127, BGN
Франция 20 евроцента - obverseФранция 20 евроцента - reverse
Франция
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1286, BGN

Франция 20 евроцента - obverseФранция 20 евроцента - reverse
Франция
2007 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1411, BGN


Австрия 50 евроцента - obverseАвстрия 50 евроцента - reverse
Австрия
2002 - 2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3087, BGN
Австрия 50 евроцента - obverseАвстрия 50 евроцента - reverse
Австрия
2008 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3141, BGN
Андора 50 евроцента - obverseАндора 50 евроцента - reverse
Андора
2014 - 2018
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 525, BGN

Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
Белгия
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229, BGN
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
Белгия
2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244, BGN
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
Белгия
2008
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279, BGN

Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
Белгия
2009 - 2013
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300, BGN
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
Белгия
2014 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336, BGN
Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 346, BGN

Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2005
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 370, BGN
Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2006 - 2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 380, BGN
Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2008 - 2013
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 387, BGN

Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 460, BGN
Ватикан 50 евроцента - obverseВатикан 50 евроцента - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
UC# 6, BGN
Германия 50 евроцента - obverseГермания 50 евроцента - reverse
Германия
2002 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 212, BGN

Германия 50 евроцента - obverseГермания 50 евроцента - reverse
Германия
2007 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 256, BGN
Гърция 50 евроцента - obverseГърция 50 евроцента - reverse
Гърция
2002 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 186, BGN
Гърция 50 евроцента - obverseГърция 50 евроцента - reverse
Гърция
2007 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 213, BGN

Естония 50 евроцента - obverseЕстония 50 евроцента - reverse
Естония
2011 - 2018
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 66, BGN
Ирландия 50 евроцента - obverseИрландия 50 евроцента - reverse
Ирландия
2002 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 37, BGN
Ирландия 50 евроцента - obverseИрландия 50 евроцента - reverse
Ирландия
2007 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 49, BGN

Испания 50 евроцента - obverseИспания 50 евроцента - reverse
Испания
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1045, BGN
Испания 50 евроцента - obverseИспания 50 евроцента - reverse
Испания
2007 - 2009
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1072, BGN
Испания 50 евроцента - obverseИспания 50 евроцента - reverse
Испания
2010 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1149, BGN

Италия 50 евроцента - obverseИталия 50 евроцента - reverse
Италия
2002 - 2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 215, BGN
Италия 50 евроцента - obverseИталия 50 евроцента - reverse
Италия
2008 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 249, BGN
Кипър 50 евроцента - obverseКипър 50 евроцента - reverse
Кипър
2008 - 2018
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 83, BGN

Латвия 50 евроцента - obverseЛатвия 50 евроцента - reverse
Латвия
2014 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 155, BGN
Литва 50 евроцента - obverseЛитва 50 евроцента - reverse
Литва
2015 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 210, BGN
Люксембург 50 евроцента - obverseЛюксембург 50 евроцента - reverse
Люксембург
2002 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 80, BGN

Люксембург 50 евроцента - obverseЛюксембург 50 евроцента - reverse
Люксембург
2007 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 91, BGN
Малта 50 евроцента - obverseМалта 50 евроцента - reverse
Малта
2008 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 130, BGN
Монако 50 евроцента - obverseМонако 50 евроцента - reverse
Монако
2001 - 2004
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 172, BGN

Монако 50 евроцента - obverseМонако 50 евроцента - reverse
Монако
2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 183, BGN
Монако 50 евроцента - obverseМонако 50 евроцента - reverse
Монако
2009 - 2017
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 193, BGN
Нидерландия 50 евроцента - obverseНидерландия 50 евроцента - reverse
Нидерландия
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 239, BGN

Нидерландия 50 евроцента - obverseНидерландия 50 евроцента - reverse
Нидерландия
2007 - 2013
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 270, BGN
Нидерландия 50 евроцента - obverseНидерландия 50 евроцента - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 349, BGN
Португалия 50 евроцента - obverseПортугалия 50 евроцента - reverse
Португалия
2002 - 2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 745, BGN

Португалия 50 евроцента - obverseПортугалия 50 евроцента - reverse
Португалия
2008 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 765, BGN
Сан Марино 50 евроцента - obverseСан Марино 50 евроцента - reverse
Сан Марино
2002 - 2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 445, BGN
Сан Марино 50 евроцента - obverseСан Марино 50 евроцента - reverse
Сан Марино
2008 - 2016
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 484, BGN

Сан Марино 50 евроцента - obverseСан Марино 50 евроцента - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
UC# 6, BGN
Словакия 50 евроцента - obverseСловакия 50 евроцента - reverse
Словакия
2009 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 100, BGN
Словения 50 евроцента - obverseСловения 50 евроцента - reverse
Словения
2007 - 2018
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 73, BGN

Финландия 50 евроцента - obverseФинландия 50 евроцента - reverse
Финландия
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 103, BGN
Финландия 50 евроцента - obverseФинландия 50 евроцента - reverse
Финландия
2007 - 2018
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 128, BGN
Франция 50 евроцента - obverseФранция 50 евроцента - reverse
Франция
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1287, BGN

Франция 50 евроцента - obverseФранция 50 евроцента - reverse
Франция
2007 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1412, BGN


Австрия 1 евро - obverseАвстрия 1 евро - reverse
Австрия
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3088, BGN
Австрия 1 евро - obverseАвстрия 1 евро - reverse
Австрия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3142, BGN
Андора 1 евро - obverseАндора 1 евро - reverse
Андора
2014 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 526, BGN

Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
Белгия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230, BGN
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
Белгия
2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245, BGN
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
Белгия
2008
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280, BGN

Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
Белгия
2009 - 2013
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301, BGN
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
Белгия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337, BGN
Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 347, BGN

Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2005
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 371, BGN
Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2006 - 2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 381, BGN
Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2008 - 2013
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 388, BGN

Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 461, BGN
Ватикан 1 евро - obverseВатикан 1 евро - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
UC# 7, BGN
Германия 1 евро - obverseГермания 1 евро - reverse
Германия
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 213, BGN

Германия 1 евро - obverseГермания 1 евро - reverse
Германия
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 257, BGN
Гърция 1 евро - obverseГърция 1 евро - reverse
Гърция
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 187, BGN
Гърция 1 евро - obverseГърция 1 евро - reverse
Гърция
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 214, BGN

Естония 1 евро - obverseЕстония 1 евро - reverse
Естония
2011 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 67, BGN
Ирландия 1 евро - obverseИрландия 1 евро - reverse
Ирландия
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 38, BGN
Ирландия 1 евро - obverseИрландия 1 евро - reverse
Ирландия
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 50, BGN

Испания 1 евро - obverseИспания 1 евро - reverse
Испания
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1046, BGN
Испания 1 евро - obverseИспания 1 евро - reverse
Испания
2007 - 2009
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1073, BGN
Испания 1 евро - obverseИспания 1 евро - reverse
Испания
2010 - 2014
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1150, BGN

Испания 1 евро - obverseИспания 1 евро - reverse
Испания
2015 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1327, BGN
Италия 1 евро - obverseИталия 1 евро - reverse
Италия
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 216, BGN
Италия 1 евро - obverseИталия 1 евро - reverse
Италия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 250, BGN

Кипър 1 евро - obverseКипър 1 евро - reverse
Кипър
2008 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 84, BGN
Латвия 1 евро - obverseЛатвия 1 евро - reverse
Латвия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 156, BGN
Литва 1 евро - obverseЛитва 1 евро - reverse
Литва
2015 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 211, BGN

Люксембург 1 евро - obverseЛюксембург 1 евро - reverse
Люксембург
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 81, BGN
Люксембург 1 евро - obverseЛюксембург 1 евро - reverse
Люксембург
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 92, BGN
Малта 1 евро - obverseМалта 1 евро - reverse
Малта
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 131, BGN

Монако 1 евро - obverseМонако 1 евро - reverse
Монако
2001 - 2004
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 173, BGN
Монако 1 евро - obverseМонако 1 евро - reverse
Монако
2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 184, BGN
Монако 1 евро - obverseМонако 1 евро - reverse
Монако
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 194, BGN

Нидерландия 1 евро - obverseНидерландия 1 евро - reverse
Нидерландия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 240, BGN
Нидерландия 1 евро - obverseНидерландия 1 евро - reverse
Нидерландия
2007 - 2013
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 271, BGN
Нидерландия 1 евро - obverseНидерландия 1 евро - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 350, BGN

Португалия 1 евро - obverseПортугалия 1 евро - reverse
Португалия
2002 - 2008
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 746, BGN
Португалия 1 евро - obverseПортугалия 1 евро - reverse
Португалия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 766, BGN
Сан Марино 1 евро - obverseСан Марино 1 евро - reverse
Сан Марино
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 446, BGN

Сан Марино 1 евро - obverseСан Марино 1 евро - reverse
Сан Марино
2008 - 2016
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 485, BGN
Сан Марино 1 евро - obverseСан Марино 1 евро - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
UC# 7, BGN
Словакия 1 евро - obverseСловакия 1 евро - reverse
Словакия
2009 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 101, BGN

Словения 1 евро - obverseСловения 1 евро - reverse
Словения
2007 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 74, BGN
Финландия 1 евро - obverseФинландия 1 евро - reverse
Финландия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 104, BGN
Финландия 1 евро - obverseФинландия 1 евро - reverse
Финландия
2007 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 129, BGN

Франция 1 евро - obverseФранция 1 евро - reverse
Франция
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1288, BGN
Франция 1 евро - obverseФранция 1 евро - reverse
Франция
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1413, BGN


Австрия 2 евро - obverseАвстрия 2 евро - reverse
Австрия
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3089, BGN
Австрия 2 евро - obverseАвстрия 2 евро - reverse
Австрия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3143, BGN
Андора 2 евро - obverseАндора 2 евро - reverse
Андора
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 527, BGN

Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
Белгия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231, BGN
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
Белгия
2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246, BGN
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
Белгия
2008
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281, BGN

Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
Белгия
2009 - 2013
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302, BGN
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
Белгия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338, BGN
Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2002 - 2005
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 348, BGN

Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2005
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 372, BGN
Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2006 - 2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 382, BGN
Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2008 - 2013
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 389, BGN

Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2014 - 2016
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 462, BGN
Ватикан 2 евро - obverseВатикан 2 евро - reverse
Ватикан
2017 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
UC# 8, BGN
Германия 2 евро - obverseГермания 2 евро - reverse
Германия
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 214, BGN

Германия 2 евро - obverseГермания 2 евро - reverse
Германия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 258, BGN
Гърция 2 евро - obverseГърция 2 евро - reverse
Гърция
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 188, BGN
Гърция 2 евро - obverseГърция 2 евро - reverse
Гърция
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 215, BGN

Естония 2 евро - obverseЕстония 2 евро - reverse
Естония
2011 - 2018
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 68, BGN
Ирландия 2 евро - obverseИрландия 2 евро - reverse
Ирландия
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 39, BGN
Ирландия 2 евро - obverseИрландия 2 евро - reverse
Ирландия
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 51, BGN

Испания 2 евро - obverseИспания 2 евро - reverse
Испания
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1047, BGN
Испания 2 евро - obverseИспания 2 евро - reverse
Испания
2007 - 2009
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1074, BGN
Испания 2 евро - obverseИспания 2 евро - reverse
Испания
2010 - 2014
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1151, BGN

Испания 2 евро - obverseИспания 2 евро - reverse
Испания
2015 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1328, BGN
Италия 2 евро - obverseИталия 2 евро - reverse
Италия
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 217, BGN
Италия 2 евро - obverseИталия 2 евро - reverse
Италия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 251, BGN

Кипър 2 евро - obverseКипър 2 евро - reverse
Кипър
2008 - 2018
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 85, BGN
Латвия 2 евро - obverseЛатвия 2 евро - reverse
Латвия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 157, BGN
Литва 2 евро - obverseЛитва 2 евро - reverse
Литва
2015 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 212, BGN

Люксембург 2 евро - obverseЛюксембург 2 евро - reverse
Люксембург
2002 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 82, BGN
Люксембург 2 евро - obverseЛюксембург 2 евро - reverse
Люксембург
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 93, BGN
Малта 2 евро - obverseМалта 2 евро - reverse
Малта
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 132, BGN

Монако 2 евро - obverseМонако 2 евро - reverse
Монако
2001 - 2004
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 174, BGN
Монако 2 евро - obverseМонако 2 евро - reverse
Монако
2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 185, BGN
Монако 2 евро - obverseМонако 2 евро - reverse
Монако
2009 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 195, BGN

Нидерландия 2 евро - obverseНидерландия 2 евро - reverse
Нидерландия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 241, BGN
Нидерландия 2 евро - obverseНидерландия 2 евро - reverse
Нидерландия
2007 - 2013
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 272, BGN
Нидерландия 2 евро - obverseНидерландия 2 евро - reverse
Нидерландия
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 351, BGN

Португалия 2 евро - obverseПортугалия 2 евро - reverse
Португалия
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 747, BGN
Португалия 2 евро - obverseПортугалия 2 евро - reverse
Португалия
2008 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 767, BGN
Сан Марино 2 евро - obverseСан Марино 2 евро - reverse
Сан Марино
2002 - 2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 447, BGN

Сан Марино 2 евро - obverseСан Марино 2 евро - reverse
Сан Марино
2008 - 2016
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 486, BGN
Сан Марино 2 евро - obverseСан Марино 2 евро - reverse
Сан Марино
2017 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
UC# 8, BGN
Словакия 2 евро - obverseСловакия 2 евро - reverse
Словакия
2009 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 102, BGN

Словения 2 евро - obverseСловения 2 евро - reverse
Словения
2007 - 2018
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 75, BGN
Финландия 2 евро - obverseФинландия 2 евро - reverse
Финландия
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 105, BGN
Финландия 2 евро - obverseФинландия 2 евро - reverse
Финландия
2006 - 2018
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 130, BGN

Франция 2 евро - obverseФранция 2 евро - reverse
Франция
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1289, BGN
Франция 2 евро - obverseФранция 2 евро - reverse
Франция
2007 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1414, BGN

uCoin