Демерара и Есекибо
×
Държава
×
Период
×
Стойност
×
Година
×
Тип монета
×
Метал
×
Валута
×
Форма
×

Демерара и Есекибо - Каталог на монетите

Демерара и Есекибо>Британска колониална империя|1808 - 1835
 Период

Демерара и Есекибо ½ стивер - obverseДемерара и Есекибо ½ стивер - reverse
½ стивер
1813
Мед, 8.8g, ø 28mm
KM# 9
цена: 38.47 лв.
Демерара и Есекибо 1 стивер - obverseДемерара и Есекибо 1 стивер - reverse
1 стивер
1813
Мед, 19g, ø 34mm
KM# 10
цена: 56.71 лв.
Демерара и Есекибо ⅛ гулден - obverseДемерара и Есекибо ⅛ гулден - reverse
⅛ гулден
1832 - 1835
Сребро 0.817, 0.97g, ø 13mm
KM# 16
Тираж

Демерара и Есекибо ¼ гулден - obverseДемерара и Есекибо ¼ гулден - reverse
¼ гулден
1809
Сребро 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 4
Тираж
Демерара и Есекибо ¼ гулден - obverseДемерара и Есекибо ¼ гулден - reverse
¼ гулден
1816
Сребро 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 11
Тираж
Демерара и Есекибо ¼ гулден - obverseДемерара и Есекибо ¼ гулден - reverse
¼ гулден
1832 - 1835
Сребро 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 17
цена: 209.1 лв.

Демерара и Есекибо ½ гулден - obverseДемерара и Есекибо ½ гулден - reverse
½ гулден
1809
Сребро 0.817, 3.88g, ø 18mm
KM# 5
Тираж
Демерара и Есекибо ½ гулден - obverseДемерара и Есекибо ½ гулден - reverse
½ гулден
1816
Сребро 0.817, 3.88g, ø 18mm
KM# 12
Тираж
Демерара и Есекибо ½ гулден - obverseДемерара и Есекибо ½ гулден - reverse
½ гулден
1832 - 1835
Сребро 0.817, 3.88g, ø 19mm
KM# 18
Тираж

Демерара и Есекибо 3 бита - obverseДемерара и Есекибо 3 бита - reverse
3 бита
1808
Сребро 0.903, 8g, ø 15mm
KM# 1
Тираж
Демерара и Есекибо 1 гулден - obverseДемерара и Есекибо 1 гулден - reverse
1 гулден
1809
Сребро 0.817, 8g, ø 25mm
KM# 6
Тираж
Демерара и Есекибо 1 гулден - obverseДемерара и Есекибо 1 гулден - reverse
1 гулден
1816
Сребро 0.817, 8g, ø 25mm
KM# 13
Тираж

Демерара и Есекибо 1 гулден - obverseДемерара и Есекибо 1 гулден - reverse
1 гулден
1832 - 1835
Сребро 0.817, 8g, ø 23mm
KM# 19
Тираж
Демерара и Есекибо 2 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 2 гулдена - reverse
2 гулдена
1809
Сребро 0.817, 16g, ø 34mm
KM# 7
Тираж
Демерара и Есекибо 2 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 2 гулдена - reverse
2 гулдена
1816
Сребро 0.817, 16g, ø 28mm
KM# 14
Тираж

No ImageNo Image
2 гулдена
1832
Сребро 0.817, 16g, ø 28mm
KM# 20
Тираж
Демерара и Есекибо 3 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 3 гулдена - reverse
3 гулдена
1791 - 1803
Сребро 0.903, ø 41.2mm
KM# 2
Тираж
Демерара и Есекибо 3 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 3 гулдена - reverse
3 гулдена
1809
Сребро 0.817, 23g, ø 38mm
KM# 8
Тираж

Демерара и Есекибо 3 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 3 гулдена - reverse
3 гулдена
1816
Сребро 0.817, 23g, ø 38mm
KM# 15
Тираж
Демерара и Есекибо 3 гулдена - obverseДемерара и Есекибо 3 гулдена - reverse
3 гулдена
1832
Сребро 0.817, 23g, ø 35mm
KM# 21
Тираж

uCoin