Белгия
×
Държава
×
Период
×
Стойност
×
Година
×
Тип монета
×
Метал
×
Валута
×
Форма
×

Белгия - Каталог на монетите

Белгия>Европейски съюз (Евро)|1999 - 2019
 Период

Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
1 евроцент
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224
цена: 0.06 лв.
Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
1 евроцент
2008
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274
цена: 19.01 лв.
Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
1 евроцент
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295
цена: 0.04 лв.

Белгия 1 евроцент - obverseБелгия 1 евроцент - reverse
1 евроцент
2014 - 2018
Стомана с медно покритие, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331
цена: 0.31 лв.
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
2 евроцента
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225
цена: 0.04 лв.
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
2 евроцента
2008
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275
цена: 13.19 лв.

Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
2 евроцента
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296
цена: 0.12 лв.
Белгия 2 евроцента - obverseБелгия 2 евроцента - reverse
2 евроцента
2014 - 2018
Стомана с медно покритие, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332
цена: 0.23 лв.
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
5 евроцента
1999 - 2007
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226
цена: 0.1 лв.

Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
5 евроцента
2008
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276
цена: 10.39 лв.
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
5 евроцента
2009 - 2013
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297
цена: 0.12 лв.
Белгия 5 евроцента - obverseБелгия 5 евроцента - reverse
5 евроцента
2014 - 2019
Стомана с медно покритие, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333
цена: 0.12 лв.

Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
10 евроцента
1999 - 2006
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227
цена: 0.2 лв.
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
10 евроцента
2007
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242
цена: 2.44 лв.
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
10 евроцента
2008
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277
цена: 4.65 лв.

Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
10 евроцента
2009 - 2013
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298
цена: 0.2 лв.
Белгия 10 евроцента - obverseБелгия 10 евроцента - reverse
10 евроцента
2014 - 2019
Месинг, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334
цена: 0.53 лв.
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
20 евроцента
1999 - 2006
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228
цена: 0.39 лв.

Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
20 евроцента
2007
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243
цена: 0.39 лв.
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
20 евроцента
2008
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278
цена: 0.39 лв.
Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
20 евроцента
2009 - 2013
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299
цена: 0.39 лв.

Белгия 20 евроцента - obverseБелгия 20 евроцента - reverse
20 евроцента
2014 - 2019
Месинг, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335
цена: 1.96 лв.
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
50 евроцента
1999 - 2006
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229
цена: 0.98 лв.
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
50 евроцента
2007
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244
цена: 1.08 лв.

Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
50 евроцента
2008
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279
цена: 0.98 лв.
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
50 евроцента
2009 - 2013
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300
цена: 0.98 лв.
Белгия 50 евроцента - obverseБелгия 50 евроцента - reverse
50 евроцента
2014 - 2019
Месинг, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336
цена: 0.98 лв.

Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
1 евро
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230
цена: 1.96 лв.
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
1 евро
2007
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245
цена: 4.09 лв.
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
1 евро
2008
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280
цена: 1.96 лв.

Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
1 евро
2009 - 2013
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301
цена: 1.96 лв.
Белгия 1 евро - obverseБелгия 1 евро - reverse
1 евро
2014 - 2018
Биметал: център - никел с никел-медно покритие, пръстен месинг-никел, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337
цена: 4.4 лв.
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
2 евро
1999 - 2006
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231
цена: 3.91 лв.

Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
2 евро
2007
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246
цена: 3.91 лв.
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
2 евро
2008
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281
цена: 3.91 лв.
Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
2 евро
2009 - 2013
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302
цена: 3.91 лв.

Белгия 2 евро - obverseБелгия 2 евро - reverse
2 евро
2014 - 2019
Биметал: център - никел с никел-месингово покритие, пръстен мед-никел, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338
цена: 9.06 лв.

Белгия>Крал Албер II|1994 - 2001
 Период

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1956 - 2001
BELGIË
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
цена: 0.18 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1958 - 2001
BELGIQUE
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
цена: 0.2 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1994 - 2001
BELGIË
Стомана с никелово покритие, 2.75g, ø 18mm
KM# 188
цена: 0.2 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1994 - 2001
BELGIQUE
Стомана с никелово покритие, 2.75g, ø 18mm
KM# 187
цена: 0.27 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1994 - 2001
BELGIQUE
Алуминий-Бронз, 5.5g, ø 24mm
KM# 189
цена: 0.27 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1994 - 2001
BELGIË
Алуминий-Бронз, 5.5g, ø 24mm
KM# 190
цена: 0.25 лв.

Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1994 - 2001
BELGIQUE
Никел-Бронз, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 191
цена: 0.57 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1994 - 2001
BELGIË
Никел-Бронз, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 192
цена: 0.49 лв.
Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1994 - 2001
BELGIQUE
Никел, 7g, ø 22.75mm
KM# 193
цена: 1.35 лв.

Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1994 - 2001
BELGIË
Никел, 7g, ø 22.75mm
KM# 194
цена: 1.8 лв.

Белгия>ЕКЮ|1979 - 1998
 Период

Белгия 5 ЕКЮ-та - obverseБелгия 5 ЕКЮ-та - reverse
5 ЕКЮ-та
1987
Treaties of Rome
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 166
цена: 20.68 лв.
No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1991
Charlemagne
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 183
Тираж
No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1993
Belgian Presidency of the EU
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 185
Тираж

No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1995
Обединените нации
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 200
Тираж
No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1996
UNICEF
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 203
Тираж
No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1997
Treaties of Rome
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 205
Тираж

No ImageNo Image
5 ЕКЮ-та
1998
Human Rights Declaration
Сребро 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 221
Тираж
No ImageNo Image
50 ЕКЮ-та
1987
Treaties of Rome
Злато 0.900, 17.27g, ø 29mm
KM# 167
цена: 1,331 лв.

Белгия>Крал Бодуен I|1948 - 1993
 Период

Белгия 20 сантима - obverseБелгия 20 сантима - reverse
20 сантима
1953 - 1963
BELGIQUE
Бронз, 2g, ø 17mm
KM# 146
цена: 0.29 лв.
Белгия 20 сантима - obverseБелгия 20 сантима - reverse
20 сантима
1954 - 1960
BELGIË
Бронз, 2g, ø 17mm
KM# 147
цена: 0.27 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1964 - 1975
BELGIQUE
Мед-Никел, 2g, ø 16mm
KM# 153
цена: 0.14 лв.

Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1964 - 1975
BELGIË
Мед-Никел, 2g, ø 16mm
KM# 154
цена: 0.16 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1952 - 1955
BELGIQUE
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 144
цена: 0.16 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1952 - 1954
BELGIË
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 145
цена: 0.23 лв.

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1956 - 2001
BELGIË
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
цена: 0.18 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1958 - 2001
BELGIQUE
Бронз, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
цена: 0.2 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1950 - 1988
BELGIË
Мед-Никел, 4g, ø 21mm
KM# 143
цена: 0.18 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1950 - 1988
BELGIQUE
Мед-Никел, 4g, ø 21mm
KM# 142
цена: 0.2 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1989 - 1993
BELGIË
Неръждаема стомана, 2.75g, ø 18mm
KM# 171
цена: 0.25 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1989 - 1993
BELGIQUE
Неръждаема стомана, 2.75g, ø 18mm
KM# 170
цена: 0.27 лв.

Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1948 - 1981
BELGIË
Мед-Никел, 6g, ø 24mm
KM# 135
цена: 0.2 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1948 - 1981
BELGIQUE
Мед-Никел, 6g, ø 24mm
KM# 134
цена: 0.18 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1986 - 1993
BELGIË
Алуминий-Бронз, 5.51g, ø 24mm
KM# 164
цена: 0.25 лв.

Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1986 - 1993
BELGIQUE
Алуминий-Бронз, 5.51g, ø 24mm
KM# 163
цена: 0.31 лв.
Белгия 10 франка - obverseБелгия 10 франка - reverse
10 франка
1969 - 1979
BELGIË
Никел, 8g, ø 27mm
KM# 156
цена: 0.59 лв.
Белгия 10 франка - obverseБелгия 10 франка - reverse
10 франка
1969 - 1979
BELGIQUE
Никел, 8g, ø 27mm
KM# 155
цена: 0.76 лв.

Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1949 - 1955
BELGIQUE
Сребро 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 140
цена: 7.34 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1949 - 1955
BELGIË
Сребро 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 141
цена: 5.38 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1980 - 1993
BELGIË
Никел-Бронз, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 160
цена: 0.35 лв.

Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1980 - 1993
BELGIQUE
Никел-Бронз, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 159
цена: 0.31 лв.
Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1948 - 1954
BELGIQUE
Сребро 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
цена: 13.33 лв.
Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1948 - 1954
BELGIË
Сребро 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 137
цена: 11.91 лв.

Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1987 - 1993
BELGIË
Никел, 7g, ø 22.5mm
KM# 169
цена: 0.63 лв.
Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1987 - 1993
BELGIQUE
Никел, 7g, ø 22.5mm
KM# 168
цена: 0.55 лв.
Белгия 100 франка - obverseБелгия 100 франка - reverse
100 франка
1948 - 1951
BELGIË
Сребро 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 139
цена: 19.95 лв.

Белгия 100 франка - obverseБелгия 100 франка - reverse
100 франка
1948 - 1954
BELGIQUE
Сребро 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 138
цена: 21.98 лв.

Белгия>Крал Леополд III|1934 - 1947
 Период

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1938
BELGIQUE - BELGIE
Никел-Месинг, 2.5g, ø 19mm
KM# 110
цена: 0.82 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
Никел-Месинг, 2.5g, ø 19mm
KM# 111
цена: 1.1 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1941 - 1942
BELGIE - BELGIQUE
Цинк, 2.5g, ø 19mm
KM# 124
цена: 0.41 лв.

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
Цинк, 2.5g, ø 19mm
KM# 123
цена: 0.59 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Никел-Месинг, 4g, ø 22mm
KM# 112
цена: 1 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1939
BELGIE - BELGIQUE
Никел-Месинг, 4g, ø 22mm
KM# 113
цена: 0.82 лв.

Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
Цинк, 4g, ø 22mm
KM# 125
цена: 0.43 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1941 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
Цинк, 4g, ø 22mm
KM# 126
цена: 0.55 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Никел-Месинг, 6.5g, ø 26mm
KM# 114
цена: 0.96 лв.

Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1938
BELGIE - BELGIQUE
Никел-Месинг, 6.5g, ø 26mm
KM# 115
цена: 1 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1942 - 1946
BELGIQUE - BELGIE
Цинк, 6.5g, ø 26mm
KM# 131
цена: 0.47 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1942 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
Цинк, 6.5g, ø 26mm
KM# 132
цена: 0.7 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1939
BELGIQUE - BELGIE
Никел, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 119
цена: 0.98 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
Никел, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 120
цена: 1.33 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1941 - 1947
BELGIQUE - BELGIE
Цинк, 4.2g, ø 21.5mm
KM# 127
цена: 0.84 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1942 - 1947
BELGIE - BELGIQUE
Цинк, 4.3g, ø 21.7mm
KM# 128
цена: 0.64 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1944
Стомана с цинково покритие, 2.75g, ø 19mm
KM# 133
цена: 2.41 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1936 - 1937
BELGIQUE
Никел, 12g, ø 31mm
KM# 108
цена: 7.13 лв.

Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1936
BELGIË
Никел, 12g, ø 31mm
KM# 109
цена: 7.41 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1938 - 1939
BELGIE - BELGIQUE
Никел, 9g, ø 25mm
KM# 117
цена: 2.43 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
Никел, 9g, ø 25mm
KM# 116
цена: 1.77 лв.

Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1941 - 1946
DER BELGEN
Цинк, 6g, ø 25mm
KM# 130
цена: 1.74 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1941 - 1947
DES BELGES
Цинк, 6g, ø 25mm
KM# 129
цена: 0.88 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1934 - 1935
Сребро 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 105
цена: 13.99 лв.

Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1939 - 1940
BELGIQUE:BELGIE
Сребро 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 121
цена: 24.71 лв.
Белгия 50 франка - obverseБелгия 50 франка - reverse
50 франка
1939 - 1940
BELGIE:BELGIQUE
Сребро 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 122
цена: 18.16 лв.

Белгия>Крал Албер I|1910 - 1934
 Период

Белгия 1 сантим - obverseБелгия 1 сантим - reverse
1 сантим
1912 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
Мед, 2g, ø 16.5mm
KM# 76
цена: 2.13 лв.
Белгия 1 сантим - obverseБелгия 1 сантим - reverse
1 сантим
1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Мед, 2g, ø 16.5mm
KM# 77
цена: 1.62 лв.
Белгия 2 сантима - obverseБелгия 2 сантима - reverse
2 сантима
1910 - 1919
ALBERT KONING DER BELGEN
Мед, 4g, ø 21.6mm
KM# 65
цена: 1.86 лв.

Белгия 2 сантима - obverseБелгия 2 сантима - reverse
2 сантима
1911 - 1919
ALBERT ROI DES BELGES
Мед, 4g, ø 21.6mm
KM# 64
цена: 2.46 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1910 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 66
цена: 0.78 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1910 - 1931
KONINGRIJK BELGIË
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 67
цена: 0.86 лв.

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1915 - 1916
Цинк, 2.5g, ø 19mm
KM# 80
цена: 1 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1930 - 1931
Никел-Месинг, 2.5g, ø 19mm
KM# 94
цена: 1.1 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1932
Никел-Месинг, 2.5g, ø 19mm
KM# 93
цена: 0.8 лв.

Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1915 - 1917
Цинк, 4g, ø 22mm
KM# 81
цена: 1.37 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1920 - 1930
KONINKRIJK BELGIË
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 86
цена: 0.65 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1920 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 85
цена: 0.69 лв.

Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1930 - 1931
KONINKRIJK BELGIË
Никел-Месинг, 4g, ø 22mm
KM# 96
цена: 1.41 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1930 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
Никел-Месинг, 4g, ø 22mm
KM# 95
цена: 2.78 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1910 - 1929
KONINGRIJK BELGIË
Мед-Никел, 6.5g, ø 26mm
KM# 69
цена: 0.82 лв.

Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1913 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
Мед-Никел, 6.5g, ø 26mm
KM# 68
цена: 0.82 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1915 - 1918
Цинк, 6.5g, ø 26mm
KM# 82
цена: 1.34 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1910 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
цена: 5.01 лв.

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1910 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 70
цена: 4.88 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1918
Цинк, 5g, ø 24mm
KM# 83
цена: 7.49 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1922 - 1933
BELGIQUE
Никел, 2.5g, ø 18mm
KM# 87
цена: 0.94 лв.

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1923 - 1934
BELGIË
Никел, 2.5g, ø 18mm
KM# 88
цена: 0.92 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1910 - 1918
ALBERT ROI DES BELGES
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 72
цена: 5.37 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1910 - 1918
ALBERT KONING DER BELGEN
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 73
цена: 7.14 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1922 - 1935
BELGIË
Никел, 5g, ø 23mm
KM# 90
цена: 0.82 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1922 - 1934
BELGIQUE
Никел, 5g, ø 23mm
KM# 89
цена: 0.8 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1910 - 1912
ALBERT ROI DES BELGES
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 74
цена: 12.21 лв.

Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1911 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 75
цена: 14.02 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1923 - 1930
BELGIQUE
Никел, 10g, ø 27mm
KM# 91
цена: 3.11 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1923 - 1930
BELGIË
Никел, 10g, ø 27mm
KM# 92
цена: 1.38 лв.

Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1930 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
Никел, 13.8g, ø 31mm
KM# 97
цена: 3.88 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1930 - 1933
ALBERT KONING DER BELGEN
Никел, 13.8g, ø 31mm
KM# 98
цена: 4.12 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1914
ALBERT ROI DES BELGES
Злато 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 78
цена: 483.9 лв.

No ImageNo Image
20 франка
1914
ALBERT KONING DER BELGEN
Злато 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 79
Тираж
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1931 - 1932
ALBERT ROI DES BELGES
Никел, 20g, ø 37mm
KM# 101
цена: 12.06 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1931 - 1932
ALBERT KONING DER BELGEN
Никел, 20g, ø 37mm
KM# 102
цена: 51.35 лв.

Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1933 - 1934
ALBERT KONING DER BELGEN
Сребро 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 104
цена: 15.68 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1933 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
Сребро 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 103
цена: 12.3 лв.

Белгия>Крал Леополд II|1865 - 1909
 Период

Белгия 1 сантим - obverseБелгия 1 сантим - reverse
1 сантим
1869 - 1907
DES BELGES
Мед, 2g, ø 16.5mm
KM# 33
цена: 1.66 лв.
Белгия 1 сантим - obverseБелгия 1 сантим - reverse
1 сантим
1882 - 1907
DER BELGEN
Мед, 2g, ø 16.5mm
KM# 34
цена: 1.45 лв.
Белгия 2 сантима - obverseБелгия 2 сантима - reverse
2 сантима
1869 - 1909
DES BELGES
Мед, 4g, ø 21.5mm
KM# 35
цена: 1.19 лв.

Белгия 2 сантима - obverseБелгия 2 сантима - reverse
2 сантима
1902 - 1909
DER BELGEN
Мед, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
цена: 1.76 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1894 - 1901
DES BELGES
Мед-Никел, 3g, ø 19mm
KM# 40
цена: 3.15 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1894 - 1900
DER BELGEN
Мед-Никел, 3g, ø 19mm
KM# 41
цена: 1.37 лв.

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1901 - 1903
BELGIQUE
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 46
цена: 2.92 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1901
DER BELGEN
Мед-Никел, 3g, ø 19mm
KM# 45
цена: 12.09 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1901
DES BELGES
Мед-Никел, 3g, ø 19mm
KM# 44
цена: 6.7 лв.

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1902 - 1903
BELGIË
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 47
цена: 2.18 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1904 - 1907
BELGIQUE
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 54
цена: 0.8 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1904 - 1907
BELGIË
Мед-Никел, 2.5g, ø 19mm
KM# 55
цена: 0.57 лв.

Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1894 - 1901
DES BELGES
Мед-Никел, 4.5g, ø 21mm
KM# 42
цена: 3.13 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1894 - 1901
DER BELGEN
Мед-Никел, 4.5g, ø 21mm
KM# 43
цена: 2.7 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1901 - 1903
BELGIQUE
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 48
цена: 2.76 лв.

Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1902 - 1903
BELGIË
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 49
цена: 0.9 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1904 - 1906
BELGIQUE
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 52
цена: 0.82 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1904 - 1906
BELGIË
Мед-Никел, 4g, ø 22mm
KM# 53
цена: 1.02 лв.

Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1908 - 1909
BELGIQUE
Мед-Никел, 6.5g, ø 26mm
KM# 62
цена: 1.49 лв.
Белгия 25 сантима - obverseБелгия 25 сантима - reverse
25 сантима
1908
BELGIË
Мед-Никел, 6.5g, ø 26mm
KM# 63
цена: 3.08 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1866 - 1899
DES BELGES
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
цена: 2.33 лв.

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1886 - 1899
DER BELGEN
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
цена: 11.17 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1901
DES BELGES
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
цена: 6.78 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1901
DER BELGEN
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 51
цена: 7 лв.

Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1907 - 1909
DES BELGES
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 60
цена: 8.81 лв.
Белгия 50 сантима - obverseБелгия 50 сантима - reverse
50 сантима
1907 - 1909
DER BELGEN
Сребро 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 61
цена: 8.45 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1866 - 1886
DES BELGES
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
цена: 8.65 лв.

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1886 - 1887
DER BELGEN
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 29
цена: 14.45 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1904 - 1909
DER BELGEN
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
цена: 11.21 лв.
Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1904 - 1909
DES BELGES
Сребро 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 56
цена: 11.45 лв.

Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1866 - 1868
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 30
цена: 12.22 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1887
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 31
цена: 130.4 лв.
Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1904 - 1909
DER BELGEN
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 59
цена: 16.8 лв.

Белгия 2 франка - obverseБелгия 2 франка - reverse
2 франка
1904 - 1909
DES BELGES
Сребро 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 58
цена: 16.34 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1865 - 1876
Сребро 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
цена: 35.25 лв.
Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1867 - 1870
Злато 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 32
цена: 460.4 лв.

Белгия 20 франка - obverseБелгия 20 франка - reverse
20 франка
1870 - 1882
Злато 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 37
цена: 460 лв.

Белгия>Крал Леополд I|1832 - 1865
 Период

Белгия 1 сантим - obverseБелгия 1 сантим - reverse
1 сантим
1832 - 1863
Мед, 2g, ø 17mm
KM# 1
цена: 0.55 лв.
Белгия 2 сантима - obverseБелгия 2 сантима - reverse
2 сантима
1833 - 1865
Мед, 3.6g, ø 22mm
KM# 4
цена: 0.79 лв.
Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1833 - 1859
Мед, 9.8g, ø 28.3mm
KM# 5
цена: 3.21 лв.

Белгия 5 сантима - obverseБелгия 5 сантима - reverse
5 сантима
1861 - 1864
Мед-Никел, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 21
цена: 2.67 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1832 - 1855
Мед, 20g, ø 32mm
KM# 2
цена: 29.36 лв.
Белгия 10 сантима - obverseБелгия 10 сантима - reverse
10 сантима
1861 - 1864
Мед-Никел, 4.26g, ø 21.4mm
KM# 22
цена: 2.64 лв.

No ImageNo Image
20 сантима
1852 - 1858
Сребро 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 19
цена: 17.92 лв.
Белгия 20 сантима - obverseБелгия 20 сантима - reverse
20 сантима
1860 - 1861
Мед-Никел, 7g, ø 25.5mm
KM# 20
цена: 11.18 лв.
Белгия ¼ франк - obverseБелгия ¼ франк - reverse
¼ франк
1834 - 1844
Сребро 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 8
цена: 59.06 лв.

No ImageNo Image
¼ франк
1849 - 1850
Сребро 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 14
Тираж
Белгия ½ франк - obverseБелгия ½ франк - reverse
½ франк
1833 - 1844
Сребро 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
цена: 18.89 лв.
No ImageNo Image
½ франк
1849 - 1850
Сребро 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
Тираж

Белгия 1 франк - obverseБелгия 1 франк - reverse
1 франк
1833 - 1844
Сребро 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 7
цена: 40.37 лв.
No ImageNo Image
1 франк
1849 - 1850
Сребро 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 16
Тираж
No ImageNo Image
2 франка
1834 - 1844
Сребро 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 9
Тираж

Белгия 2½ франка - obverseБелгия 2½ франка - reverse
2½ франка
1848 - 1849
Сребро 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 11
цена: 803.7 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1832 - 1849
Сребро 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 3
цена: 49.18 лв.
Белгия 5 франка - obverseБелгия 5 франка - reverse
5 франка
1849 - 1865
Сребро 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17
цена: 47.17 лв.

No ImageNo Image
10 франка
1849 - 1850
Злато 0.900, 3.166g, ø 17mm
KM# 18
Тираж
No ImageNo Image
20 франка
1834 - 1841
Злато 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A23
Тираж
No ImageNo Image
20 франка
1865
Злато 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 23
цена: 456.6 лв.

No ImageNo Image
25 франка
1848 - 1850
Злато 0.900, 7.916g, ø 22mm
KM# 13
Тираж
No ImageNo Image
40 франка
1834 - 1841
Злато 0.900, 12.9g, ø 26.5mm
KM# B23
Тираж

uCoin