Бавария
×
Държава
×
Период
×
Стойност
×
Година
×
Тип монета
×
Метал
×
Валута
×
Форма
×

Бавария - Каталог на монетите

Бавария>Кралство Бавария|1806 - 1873
 Период

Бавария 1 пфениг - obverseБавария 1 пфениг - reverse
1 пфениг
1806 - 1829
Мед, 1.2g, ø 18mm
KM# 680
цена: 7.03 лв.
Бавария 1 пфениг - obverseБавария 1 пфениг - reverse
1 пфениг
1830 - 1835
Мед, 1.5g, ø 17mm
KM# 742
цена: 1.9 лв.
Бавария 1 пфениг - obverseБавария 1 пфениг - reverse
1 пфениг
1839 - 1856
Мед, 1.2g, ø 17mm
KM# 797
цена: 3.68 лв.

Бавария 1 пфениг - obverseБавария 1 пфениг - reverse
1 пфениг
1858 - 1871
Мед, 1.24g, ø 17mm
KM# 856
цена: 2.31 лв.
Бавария 2 пфенига - obverseБавария 2 пфенига - reverse
2 пфенига
1806 - 1829
Мед, ø 21mm
KM# 681
цена: 6.93 лв.
Бавария 2 пфенига - obverseБавария 2 пфенига - reverse
2 пфенига
1830 - 1835
Мед, ø 19mm
KM# 745
цена: 9.79 лв.

Бавария 2 пфенига - obverseБавария 2 пфенига - reverse
2 пфенига
1839 - 1850
Мед, ø 21mm
KM# 798
цена: 0.45 лв.
Бавария 2 пфенига - obverseБавария 2 пфенига - reverse
2 пфенига
1858 - 1871
Мед, 2.4g, ø 20mm
KM# 857
цена: 5.22 лв.
Бавария ½ кройцер - obverseБавария ½ кройцер - reverse
½ кройцер
1851 - 1856
Мед, 2.46g, ø 21mm
KM# 843
цена: 4.17 лв.

Бавария 1 хелер - obverseБавария 1 хелер - reverse
1 хелер
1806 - 1829
Мед, ø 14mm
KM# 679
цена: 5.54 лв.
Бавария 1 хелер - obverseБавария 1 хелер - reverse
1 хелер
1830 - 1835
Мед, ø 14mm
KM# 740
цена: 30.99 лв.
Бавария 1 хелер - obverseБавария 1 хелер - reverse
1 хелер
1839 - 1856
Мед, ø 15mm
KM# 796
цена: 7.17 лв.

Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1806 - 1825
Сребро 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 684
цена: 9.24 лв.
Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1806
Мед, 4.2g, ø 25mm
KM# 683
цена: 1.96 лв.
Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1827 - 1830
Сребро 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 727
Тираж

Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1830 - 1836
Сребро 0.187, 0.77g, ø 12mm
KM# 746
цена: 15.6 лв.
Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1839 - 1856
Сребро 0.166, 0.84g, ø 14mm
KM# 799
цена: 3.91 лв.
Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1858 - 1864
Сребро 0.166, 0.8g, ø 14mm
KM# 858
цена: 8 лв.

Бавария 1 кройцер - obverseБавария 1 кройцер - reverse
1 кройцер
1865 - 1871
Сребро 0.166, 0.8g, ø 14.18mm
KM# 873
цена: 7.33 лв.
Бавария 3 кройцера - obverseБавария 3 кройцера - reverse
3 кройцера
1807 - 1825
Сребро 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 697
цена: 11.55 лв.
Бавария 3 кройцера - obverseБавария 3 кройцера - reverse
3 кройцера
1827 - 1830
Сребро 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 728
Тираж

Бавария 3 кройцера - obverseБавария 3 кройцера - reverse
3 кройцера
1830 - 1835
Сребро 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 747
цена: 9.24 лв.
Бавария 3 кройцера - obverseБавария 3 кройцера - reverse
3 кройцера
1839 - 1856
Сребро 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 800
цена: 9.24 лв.
Бавария 3 кройцера - obverseБавария 3 кройцера - reverse
3 кройцера
1865 - 1868
Сребро 0.350, 1.23g, ø 18mm
KM# 875
цена: 9.25 лв.

Бавария 6 кройцера - obverseБавария 6 кройцера - reverse
6 кройцера
1806 - 1825
Сребро 0.333, 2.7g, ø 21mm
KM# 686
цена: 0.76 лв.
Бавария 6 кройцера - obverseБавария 6 кройцера - reverse
6 кройцера
1827 - 1829
Сребро 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 729
цена: 11.55 лв.
Бавария 6 кройцера - obverseБавария 6 кройцера - reverse
6 кройцера
1830 - 1835
Сребро 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 748
цена: 9.69 лв.

Бавария 6 кройцера - obverseБавария 6 кройцера - reverse
6 кройцера
1839 - 1856
Сребро 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 802
цена: 10.26 лв.
Бавария 6 кройцера - obverseБавария 6 кройцера - reverse
6 кройцера
1866 - 1867
Сребро 0.350, 2.46g, ø 20mm
KM# 880
Тираж
Бавария 20 кройцера - obverseБавария 20 кройцера - reverse
20 кройцера
1806 - 1825
Сребро 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 688
цена: 96.01 лв.

Бавария ½ гулден - obverseБавария ½ гулден - reverse
½ гулден
1838 - 1848
Сребро 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 794
цена: 29.36 лв.
Бавария ½ гулден - obverseБавария ½ гулден - reverse
½ гулден
1848 - 1864
Сребро 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 825
цена: 69.27 лв.
Бавария ½ гулден - obverseБавария ½ гулден - reverse
½ гулден
1864 - 1866
Сребро 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 866
Тираж

Бавария ½ гулден - obverseБавария ½ гулден - reverse
½ гулден
1867 - 1871
Сребро 0.900, 5.3g, ø 25mm
KM# 882
Тираж
No ImageNo Image
½ талер
1806
Сребро 0.833, 14.03g
KM# 690
Тираж
No ImageNo Image
½ талер
1807
Сребро 0.833, 14.03g
KM# 698
Тираж

No ImageNo Image
½ талер
1808
Сребро 0.833, 14.03g
KM# 705
Тираж
Бавария 1 гулден - obverseБавария 1 гулден - reverse
1 гулден
1837 - 1848
Сребро 0.900, 10.6g, ø 30.02mm
KM# 788
цена: 38.18 лв.
Бавария 1 гулден - obverseБавария 1 гулден - reverse
1 гулден
1848 - 1864
Сребро 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 826
Тираж

Бавария 1 гулден - obverseБавария 1 гулден - reverse
1 гулден
1864 - 1866
Сребро 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 867
цена: 130 лв.
Бавария 1 гулден - obverseБавария 1 гулден - reverse
1 гулден
1867 - 1871
Сребро 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 884
Тираж
Бавария 1 талер - obverseБавария 1 талер - reverse
1 талер
1806
Сребро 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 692
Тираж

Бавария 1 талер - obverseБавария 1 талер - reverse
1 талер
1807 - 1822
Сребро 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 701
Тираж
Бавария 1 талер - obverseБавария 1 талер - reverse
1 талер
1822 - 1825
Сребро 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 716
цена: 430.6 лв.
Бавария 1 талер - obverseБавария 1 талер - reverse
1 талер
1865 - 1871
Сребро 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 877
цена: 78.29 лв.

Бавария 1 верейнсталер - obverseБавария 1 верейнсталер - reverse
1 верейнсталер
1857 - 1864
Сребро 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 852
цена: 93.94 лв.
Бавария 1 верейнсталер - obverseБавария 1 верейнсталер - reverse
1 верейнсталер
1864 - 1866
Сребро 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 869
Тираж
Бавария 1 верейнсталер - obverseБавария 1 верейнсталер - reverse
1 верейнсталер
1866 - 1871
Сребро 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 886
цена: 98.63 лв.

Бавария 2 гулдена - obverseБавария 2 гулдена - reverse
2 гулдена
1845 - 1848
Сребро 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 819
цена: 117.4 лв.
Бавария 2 гулдена - obverseБавария 2 гулдена - reverse
2 гулдена
1848 - 1856
Сребро 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 828
цена: 121.6 лв.
Бавария 2 талера - obverseБавария 2 талера - reverse
2 талера
1839 - 1841
Сребро 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 805
Тираж

Бавария 2 талера - obverseБавария 2 талера - reverse
2 талера
1842 - 1848
Сребро 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 814
Тираж
Бавария 2 талера - obverseБавария 2 талера - reverse
2 талера
1849 - 1856
Сребро 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 837
Тираж
Бавария 1 кроненталер - obverseБавария 1 кроненталер - reverse
1 кроненталер
1809 - 1825
Сребро 0.868, 29.34g, ø 39mm
KM# 706
цена: 148.1 лв.

Бавария 1 кроненталер - obverseБавария 1 кроненталер - reverse
1 кроненталер
1826 - 1829
Сребро 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 723
Тираж
Бавария 1 кроненталер - obverseБавария 1 кроненталер - reverse
1 кроненталер
1830 - 1837
Сребро 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 751
Тираж
Бавария 2 верейнсталера - obverseБавария 2 верейнсталера - reverse
2 верейнсталера
1859 - 1860
Сребро 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 861
Тираж

Бавария 2 верейнсталера - obverseБавария 2 верейнсталера - reverse
2 верейнсталера
1861 - 1864
Сребро 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 862
Тираж
No ImageNo Image
2 верейнсталера
1865 - 1869
Сребро 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 879
Тираж
No ImageNo Image
1 дукат
1806
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 695
Тираж

Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1807 - 1822
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 703
Тираж
Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1823 - 1825
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 718
Тираж
Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1826 - 1828
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 725
Тираж

Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1828 - 1835
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 737
Тираж
Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1840 - 1848
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 808
Тираж
Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1842 - 1846
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 816
Тираж

Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1849 - 1856
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 839
Тираж
Бавария 1 дукат - obverseБавария 1 дукат - reverse
1 дукат
1850 - 1856
Злато 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 841
Тираж

uCoin