+

Йемен > Арабска република (1963 - 1969)

Година
Година1/80R½b1/40R1b1/20R2b1/10R5b2/10R¼R10b20b1RГодина
 -  - 1/40R -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٤١٣٨٤
 -  - 1/40R -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
1/80R
1/80R/★
½b
½b/★
1/40R1b1/20R2b1/10R5b2/10R¼R10b20b1R١٣٨٢١٣٨٢
Парична система: 1 риал = 40 букши
½b - ½ букша
1b - 1 букша
2b - 2 букши
5b - 5 букши
10b - 10 букши
20b - 20 букши
1/80R - 1/80 риал
1/40R - 1/40 риал
1/20R - 1/20 риал
1/10R - 1/10 риал
2/10R - 2/10 риал
¼R - ¼ риал
1R - 1 риал
uCoin