+

Вестфалия > Франк (1808 - 1813)

Монетния двор комплект
×
Година1c2c3c5c10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20FrГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr10Fr20Fr
20Fr/G
1813
1c2c3c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1812
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Fr1811
 - 2c3c - 10c20c -  -  -  -  -  - 1810
1c2c3c5c10c -  -  -  - 5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1809
 - 2c/J
2c/С
3c/J
3c/С
5c/J
5c/С
10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1808
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1c - 1 сантим
2c - 2 сантима
3c - 3 сантима
5c - 5 сантима
10c - 10 сантима
20c - 20 сантима
½Fr - ½ франк
1Fr - 1 франк
2Fr - 2 франка
5Fr - 5 франка
10Fr - 10 франка
20Fr - 20 франка
uCoin