+

Конго > Централноафрикански CFA франк (1971 - 2016)

Година100₣500₣Година
100₣ - 1990
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
Парична система: 1 франк = 100 сантима
100₣ - 100 франка
500₣ - 500 франка
uCoin