+

САЩ > Съединени американски щати (1859 - 1909)

Разновидности
898
Монетния двор комплект
×
Година10¢25¢$1$2½$3$5$10$20Година
10¢25¢$1/Au
$1/Ag
$2½$3$5$10$201889
Парична система: 1 долар = 100 цента
 - 1 цент
 - 2 цента
 - 3 цента
 - 5 цента
20¢ - 20 цента
 - ½ dime
10¢ - 1 dime
25¢ - ¼ долар
50¢ - ½ долар
$1 - 1 долар
$2½ - 2½ долара
$3 - 3 долара
$5 - 5 долара
$10 - 10 долара
$20 - 20 долара
uCoin