+

САЩ > Съединени американски щати (1909 - 1950)

Разновидности
646
Монетния двор комплект
×
Година10¢25¢50¢$2½$5$10$20Година
10¢25¢50¢$2½$5$10$201914
Парична система: 1 долар = 100 цента
 - 1 цент
 - 5 цента
10¢ - 1 dime
25¢ - ¼ долар
50¢ - ½ долар
$1 - 1 долар
$2½ - 2½ долара
$5 - 5 долара
$10 - 10 долара
$20 - 20 долара
uCoin