+

Великобритания > Крал Джордж VI (1937 - 1952)

Монетния двор комплект
×
Година¼d½d1d3d6d1s2s2s6dГодина
¼d½d - 3d6d -  -  - 1952
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1951
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1950
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1949
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1948
¼d½d1d - 6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1947
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1946
¼d½d1d3d6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1945
¼d½d1d3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1944
¼d½d - 3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1943
¼d½d - 3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1942
¼d½d - 3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1941
¼d½d1d3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1940
¼d½d1d3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1939
¼d½d1d3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1938
¼d½d1d3d/Ag
3d/NiBr
6d1s/En
1s/Sc
2s2s6d1937
Парична система: 1 паунд = 4 крони = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенса = 960 фартинга
¼d - 1 фартинг
½d - ½ пени
1d - 1 пени
3d - 3 пенса
6d - 6 пенса
1s - 1 шилинг
2s - 2 шилинга (1 флорин)
2s6d - ½ крона
uCoin