+

Великобритания > Крал Едуард VII (1902 - 1910)

Монетния двор комплект
×
Година⅓f¼d½d1d2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£5Година
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1910
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1909
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1908
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1907
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1906
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1905
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1904
 - ¼d½d1d - 3d - 6d1s2s2s6d - £½£1 -  - 1903
⅓f¼d½d1d/Ag
1d/Br
2d3d4d6d1s2s2s6d5s£½£1£2£51902
Парична система: 1 паунд = 4 крони = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенса = 960 фартинга
⅓f - ⅓ фартинг
¼d - 1 фартинг
½d - ½ пени
1d - 1 пени
2d - 2 пенса
3d - 3 пенса
4d - 4 пенса
6d - 6 пенса
1s - 1 шилинг
2s - 2 шилинга (1 флорин)
2s6d - ½ крона
5s - 1 крона
£½ - ½ паунд (half sovereign)
£1 - 1 паунд (sovereign)
£2 - 2 паунда
£5 - 5 паунда
uCoin