+

Тоскана > Временно правителство (1859 - 1861)

Разновидности
2
Година
Година1c2c5c50c1₤2₤Година
 -  -  - 50c - 2₤1861
 -  -  - 50c1₤2₤1860
1c2c5c - 1₤ - 1859
Парична система: 1 лира = 100 чентизими
1c - 1 чентезимо
2c - 2 чентезими
5c - 5 чентезими
50c - 50 чентезими
1₤ - 1 лира
2₤ - 2 лири
uCoin