+

Османска империя > Султан Абдул Хамид II (1876 - 1908)

Разновидности
283
Година
Година5p10p20p1Kr2Kr5Kr10Kr12½Kr20Kr25Kr50Kr100Kr500KrГодина
5p/Ag
5p/Cu
10p20p/new
20p/old
1Kr/Murad
1Kr/new
1Kr/old
2Kr/new
2Kr/old
5Kr/murad
5Kr/new
5Kr/old
10Kr/new
10Kr/old
12½Kr20Kr/hamid
20Kr/murad
25Kr/murad
25Kr/new
25Kr/new★
25Kr/old
50Kr/murad
50Kr/new
50Kr/new★
50Kr/old
100Kr/murad
100Kr/new
100Kr/new★
100Kr/old
500Kr/b
500Kr/old
500Kr/s
١٢٩٣١٢٩٣
Парична система: 1 лира = 100 куруша = 4000 пари
5p - 5 пари
10p - 10 пари
20p - 20 пари
1Kr - 1 куруш
2Kr - 2 куруша
5Kr - 5 куруша
10Kr - 10 куруша
12½Kr - 12½ куруша
20Kr - 20 куруша
25Kr - 25 куруша
50Kr - 50 куруша
100Kr - 100 куруша
500Kr - 500 куруша
uCoin