+

Османска империя > Султан Мехмед V (1909 - 1918)

Разновидности
113
Година
Година5p10p20p40p1Kr2Kr5Kr10Kr12½Kr20Kr25Kr50Kr100KrГодина
5p/new
5p/old
10p/new
10p/old
20p40p/new
40p/old
1Kr2Kr/new
2Kr/old
5Kr/new
5Kr/old
10Kr/new
10Kr/old
12½Kr20Kr25Kr/new
25Kr/new★
25Kr/old
25Kr/old★
50Kr/new
50Kr/new★
50Kr/old
50Kr/old★
100Kr/new
100Kr/new★
100Kr/old
100Kr/old★
١٣٢٧١٣٢٧
Парична система: 1 лира = 100 куруша = 4000 пари
5p - 5 пари
10p - 10 пари
20p - 20 пари
40p - 40 пари
1Kr - 1 куруш
2Kr - 2 куруша
5Kr - 5 куруша
10Kr - 10 куруша
12½Kr - 12½ куруша
20Kr - 20 куруша
25Kr - 25 куруша
50Kr - 50 куруша
100Kr - 100 куруша
uCoin