+

Турция > Република Турция (1922 - 1933)

Година
Година100p5k10k25kГодина
100p5k10k25k١٩٢٨١٩٢٨
100p5k10k25k١٩٢٦١٩٢٦
100p5k10k25k١٣٤١١٣٤١
100p5k10k - ١٣٤٠١٣٤٠
Парична система: 1 лира = 100 куруша = 4000 пари
100p - 100 пари
5k - 5 куруша
10k - 10 куруша
25k - 25 куруша
uCoin