+

Тайланд > Крал Рама IX (1986 - 2017)

Монетния двор комплект
×
Година1s5s10s25s50s1B2B5B10BГодина
 -  -  - 25s50s1B2B5B10B๒๕๖๐๒๕๖๐
 -  -  - 25s50s1B2B5B10B๒๕๕๙๒๕๕๙
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๘๒๕๕๘
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๗๒๕๕๗
1s5s10s - 50s1B2B5B10B๒๕๕๖๒๕๕๖
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๕๒๕๕๕
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๔๒๕๕๔
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๓๒๕๕๓
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๒๒๕๕๒
1s5s10s25s/n
25s/o
50s/n
50s/o
1B2B5B/n
5B/o
10B/n
10B/o
๒๕๕๑๒๕๕๑
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๐๒๕๕๐
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๔๙๒๕๔๙
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๔๘๒๕๔๘
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๗๒๕๔๗
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๖๒๕๔๖
 -  -  - 25s50s1B - 5B10B๒๕๔๕๒๕๔๕
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๔๒๕๔๔
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๓๒๕๔๓
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๒๒๕๔๒
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๑๒๕๔๑
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๐๒๕๔๐
 -  -  - 25s50s1B - 5B10B๒๕๓๙๒๕๓๙
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๘๒๕๓๘
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๗๒๕๓๗
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๖๒๕๓๖
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๕๒๕๓๕
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๔๒๕๓๔
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๓๒๕๓๓
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๒๒๕๓๒
1s5s10s25s50s1B - 5B/n
5B/o
10B๒๕๓๑๒๕๓๑
1s5s10s25s50s1B - 5B - ๒๕๓๐๒๕๓๐
 -  -  -  -  - 1B -  -  - ๒๕๒๙๒๕๒๙
Парична система: 1 бат = 100 сатанг
1s - 1 сатанг
5s - 5 сатанги
10s - 10 сатанги
25s - 25 сатанги
50s - 50 сатанги
1B - 1 бат
2B - 2 бата
5B - 5 бата
10B - 10 бата
uCoin