+

Сирия > Република Сирия (1946 - 1957)

Година
Година2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt½S£1S£Година
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٥٦١٩٥٦
 -  -  -  -  - ½S£1S£/Ag
1S£/Au
١٩٥٠١٩٥٠
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  - ١٩٤٨١٩٤٨
 -  -  - 25Pt50Pt -  - ١٩٤٧١٩٤٧
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра
2½Pt - 2½ пиастъра
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
25Pt - 25 пиастъра
50Pt - 50 пиастъра
½S£ - ½ лира
1S£ - 1 лира
uCoin