+

Сирия > Френски протекторат (1921 - 1945)

Разновидности
2
Година½Pt1Pt2Pt2½Pt5Pt10Pt25Pt50PtГодина
 - 1Pt - 2½Pt -  -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 - 1Pt - 2½Pt5Pt -  -  - ١٩٤٠١٩٤٠
 -  -  -  -  -  - 25Pt50Pt١٩٣٧١٩٣٧
½Pt1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٦١٩٣٦
½Pt1Pt -  - 5Pt -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 - 1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٣١٩٣٣
 - 1Pt -  -  - 10Pt25Pt50Pt١٩٢٩١٩٢٩
 -  - 2Pt - 5Pt -  -  - ١٩٢٦١٩٢٦
½Pt -  -  -  -  -  -  - ١٩٢١١٩٢١
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра
½Pt - ½ пиастър
1Pt - 1 пиастър
2Pt - 2 пиастъра
2½Pt - 2½ пиастъра
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
25Pt - 25 пиастъра
50Pt - 50 пиастъра
uCoin