+

Сирия > Сирийска арабска република (1961 - 2018)

Година2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt1S£2S£5S£10S£25S£50S£Година
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50S£٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  -  -  -  - 5S£10S£25S£ - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 -  -  -  -  - 1S£2S£5S£10S£25S£ - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩١١٩٩١
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٩١٩٧٩
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٤١٩٧٤
2½Pt -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٣١٩٧٣
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٧١١٩٧١
 -  -  - 25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٦٨١٩٦٨
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٥١٩٦٥
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра
2½Pt - 2½ пиастъра
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
25Pt - 25 пиастъра
50Pt - 50 пиастъра
1S£ - 1 лира
2S£ - 2 лири
5S£ - 5 лири
10S£ - 10 лири
25S£ - 25 паунда
50S£ - 50 паунда
uCoin