+

Швейцария > Хелветска република (1798 - 1803)

Разновидности
15
Година1Rp½B1B5B10B20B4Fr40B16Fr32FrГодина
 - ½B1B -  -  -  -  -  -  - 1803
1Rp½B1B5B -  -  -  -  -  - 1802
1Rp - 1B - 10B - 4Fr -  -  - 1801
1Rp½B1B5B -  -  -  - 16Fr32Fr1800
 - ½B/HL
½B/N
1B/HL
1B/N
5B10B20B4Fr -  -  - 1799
 -  -  -  - 10B20B - 40B -  - 1798
Парична система: 1 франк = 10 батцена = 40 крейцера = 100 рапена
1Rp - 1 рапен
½B - ½ батцен
1B - 1 батцен
5B - 5 батцена
10B - 10 батцена
20B - 20 батцена
40B - 40 батцена
4Fr - 4 франка
16Fr - 16 франка
32Fr - 32 франка
uCoin