+

Швейцария > Швейцарска конфедерация (1968 - 2019)

Разновидности
8
Монетния двор комплект
×
Година1Rp10Rp½Fr1Fr2Fr5FrГодина
1Rp10Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1973
Парична система: 1 франк = 100 рапена
1Rp - 1 рапен
2Rp - 2 рапена
5Rp - 5 рапена
10Rp - 10 рапена
20Rp - 20 рапена
½Fr - ½ франк
1Fr - 1 франк
2Fr - 2 франка
5Fr - 5 франка
uCoin