+

Кантони на Швейцария > Кантон Ури (1811 - 1811)

Година
Година1Rp½B1B2B4BГодина
1Rp½B1B2B4B1811
Парична система: 1 франк = 10 батцена = 40 крейцера = 100 рапена
1Rp - 1 рапен
½B - ½ батцен
1B - 1 батцен
2B - 2 батцена
4B - 4 батцена
uCoin