+

Кантони на Швейцария > Кантон Граубюнден (1804 - 1850)

Година⅙B½B1B5B10BГодина
⅙B½B1B -  - 1842
 - ½B1B/b
1B/u
 -  - 1836
 -  - 1B5B - 1826
 -  -  -  - 10B1825
⅙B½B1B5B - 1820
 - ½B -  -  - 1812
⅙B½B1B5B - 1807
Парична система: 1 франк = 10 батцена = 40 крейцера = 100 рапена
⅙B - ⅙ батцен
½B - ½ батцен
1B - 1 батцен
5B - 5 батцена
10B - 10 батцена
uCoin