+

Кантони на Швейцария > Кантон Берн (1798 - 1850)

Разновидности
6
Година1Rp2Rp2½Rp½B5Rp4Kr1B2½B5B1Fr2Fr4Fr1Dp4DГодина
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Fr4Fr -  - 1835
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1829
 -  -  -  - 5Rp/o
5Rp/w
 - 1B2½B5B -  -  -  -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4D1825
 -  -  - ½B - 4Kr -  -  -  -  -  -  -  - 1824
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Fr -  - 1823
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1819
1Rp -  - ½B - 4Kr -  - 5B -  -  -  -  - 1818
1Rp - 2½Rp -  -  -  -  - 5B1Fr -  -  -  - 1811
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1810
 - 2Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1797
Парична система: 1 франк = 10 батцена = 40 крейцера = 100 рапена
1Rp - 1 рапен
2Rp - 2 рапена
2½Rp - 2½ рапена
5Rp - 5 рапена
4Kr - 4 кройцера
½B - ½ батцен
1B - 1 батцен
2½B - 2½ батцена
5B - 5 батцена
1Fr - 1 франк
2Fr - 2 франка
4Fr - 4 франка
4D - 4 дуката
1Dp - 1 дуплон
uCoin