+

Испания - Гражданска война > Еускади (1936 - 1939)

Година
Година1₧2₧Година
1₧2₧1937
Парична система: 1 песета = 100 сентимос
1₧ - 1 песета
2₧ - 2 песети
uCoin