+

Испански провинции > Провинция Барселона (1808 - 1823)

Година½q1q2q3q4q6q1Pts2½Pts5Pts20PtsГодина
 -  -  - 3q - 6q -  -  -  - 1823
 -  - 2q - 4q - 1Pts2½Pts5Pts20Pts1814
 - 1q2q - 4q - 1Pts - 5Pts20Pts1813
 - 1q -  - 4q - 1Pts - 5Pts20Pts1812
½q1q -  - 4q - 1Pts - 5Pts - 1811
 - 1q2q - 4q - 1Pts2½Pts5Pts - 1810
 - 1q2q - 4q - 1Pts2½Pts5Pts - 1809
 - 1q2q - 4q -  - 2½Pts5Pts - 1808
½q - ½ куарто
1q - 1 куарто
2q - 2 куарто
3q - 3 куарто
4q - 4 куарто
6q - 6 куарто
1Pts - 1 песета
2½Pts - 2½ песети
5Pts - 5 песети
20Pts - 20 песети
uCoin