+

Испания > Франсиско Франко (1939 - 1975)

Разновидности
109
Година5c10c50c1₧2½₧5₧25₧50₧100₧Година
 -  - 50c1₧ -  -  -  - 100₧1966
 -  - 50c1₧ -  -  -  -  - 1963
 - 10c -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  -  -  - 5₧25₧50₧ - 1957
5c10c - 1₧2½₧ -  -  -  - 1953
 -  - 50c
50c/⇊
 -  - 5₧ -  -  - 1949
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1947
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1946
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1945
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1944
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1941
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1940
Парична система: 1 песета = 100 сентимос
5c - 5 сентимос
10c - 10 сентимос
50c - 50 сентимос
1₧ - 1 песета
2½₧ - 2½ песети
5₧ - 5 песети
25₧ - 25 песети
50₧ - 50 песети
100₧ - 100 песети
uCoin