+

Южна Африка > Крал Джордж VI (1937 - 1952)

Разновидности
6
Монетния двор комплект
×
Година¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£1Година
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - £½£11952
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1951
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1950
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1949
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1948
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1947
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1946
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1945
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1944
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1943
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1942
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1941
 - ½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1940
¼d½d1d3d -  - 2s2½s -  -  - 1939
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1938
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1937
Парична система: 1 паунд = 4 крони = 10 флорина = 20 шилинга = 240 пенса = 960 фартинга
¼d - ¼ пени
½d - ½ пени
1d - 1 пени
3d - 3 пенса
6d - 6 пенса
1s - 1 шилинг
2s - 2 шилинга (1 флорин)
2½s - 2½ шилинга
5s - 5 шилинга
£½ - ½ паунд (half sovereign)
£1 - 1 паунд
uCoin