+

Южна Африка > Република Южна Африка (1961 - 2018)

Монетния двор комплект
×
Година½c1c2c2½c5c10c20c50c1R2R5RГодина
 -  -  -  -  - 10c -  - 1R2R - 2018
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2017
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2016
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2015
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2014
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2013
 -  -  -  -  - 10c20c50c1R2R5R2012
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2011
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2010
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2009
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2008
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2007
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2006
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2005
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2004
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2003
 -  -  -  - 5c10c20c50c1R2R5R2002
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R2001
 - 1c/n
1c/o
2c/n
2c/o
 - 5c/n
5c/o
10c/n
10c/o
20c/n
20c/o
50c/n
50c/o
1R/n
1R/o
2R/n
2R/o
5R/n
5R/o
2000
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1999
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1998
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1997
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1996
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1995
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R5R1994
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R - 1993
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R - 1992
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R - 1991
 - 1c2c/n
2c/o
 - 5c10c20c/n
20c/o
50c/n
50c/o
 - 2R - 1990
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R2R - 1989
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1988
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1987
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1986
 - 1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1985
 - 1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1984
½c1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1983
½c1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1981
½c1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1980
½c1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1978
½c1c2c - 5c10c20c50c1R -  - 1977
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1975
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1974
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1973
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1972
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1971
½c1c2c - 5c10c20c50c -  -  - 1970
 - 1c/Af
1c/En
2c/Af
2c/En
 - 5c/Af
5c/En
10c/Af
10c/En
20c/Af
20c/En
50c/Af
50c/En
 -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  -  -  - 1R/Af
1R/En
 -  - 1968
 - 1c/Af
1c/En
2c/Af
2c/En
 - 5c/Af
5c/En
10c/Af
10c/En
20c/Af
20c/En
50c/Af
50c/En
 -  -  - 1967
 - 1c/Af
1c/En
2c/Af
2c/En
 - 5c/Af
5c/En
10c/Af
10c/En
20c/Af
20c/En
50c/Af
50c/En
1R/Af
1R/En
 -  - 1966
 - 1c/Af
1c/En
2c/Af
2c/En
 - 5c/Af
5c/En
10c/Af
10c/En
20c/Af
20c/En
50c/Af
50c/En
1R -  - 1965
½c1c - 2½c5c10c20c50c -  -  - 1964
½c1c - 2½c5c10c20c50c -  -  - 1963
½c1c - 2½c5c10c20c50c -  -  - 1962
½c1c - 2½c5c10c20c50c -  -  - 1961
Парична система: 1 ранд = 100 цента
½c - ½ цент
1c - 1 цент
2c - 2 цента
2½c - 2½ цента
5c - 5 цента
10c - 10 цента
20c - 20 цента
50c - 50 цента
1R - 1 ранд
2R - 2 ранда
5R - 5 ранда
uCoin