+

Сомалия > Сомалийски шилинг (1961 - 2019)

Монетния двор комплект
×
Година5s5c10s10c50s50c1Sh5Sh10Sh20Sh25Sh50Sh100ShГодина
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh20Sh - 50Sh100Sh2013
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  - 50Sh100Sh2002
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25Sh -  - 2001
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 1999
 -  -  -  - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1984
5s - 10s - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1976
 - 5c - 10c - 50c1Sh -  -  -  -  -  - 1967
Парична система: 1 шилинг = 100 цента
5c - 5 чентезими
5s - 5 сенти
10s - 10 сенти
10c - 10 чентезими
50c - 50 чентезими
50s - 50 сенти
1Sh - 1 шилинг
5Sh - 5 шилинга
10Sh - 10 шилинга
20Sh - 20 шилинга
25Sh - 25 шилинга
50Sh - 50 шилинга
100Sh - 100 шилинга
uCoin