+

Сао Томе и Принсипи > Добра (1977 - 2017)

Година
Година10c20c50c1D2D5D10D20D50D100D250D500D1000D2000DГодина
10c20c50c1D2D -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D250D500D1000D2000D1997
 -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  -  -  -  - 1990
 -  - 50c1D2D5D10D20D -  -  -  -  -  - 1977
Парична система: 1 добра = 100 сентимос
10c - 10 сентимос
20c - 20 сентимос
50c - 50 сентимос
1D - 1 добра
2D - 2 добри
5D - 5 добри
10D - 10 добри
20D - 20 добри
50D - 50 добри
100D - 100 добри
250D - 250 добри
500D - 500 добри
1000D - 1000 добри
2000D - 2000 добри
uCoin