+

Русия > Император Петър I (1700 - 1725)

Разновидности
60
Година¼k½k1k3k5k10k25k50k1R2RГодина
 -  -  -  - 5k -  - 50k1R
1R/SPB
2R1725
 -  - 1k - 5k
5k/MD
 -  - 50k1R
1R/SPB
2R1724
 -  -  -  - 5k -  - 50k1R2R1723
¼k -  -  -  -  -  - 50k1R2R1722
¼k/a
¼k/s
 -  -  -  -  -  - 50k1R2R/n
2R/o
1721
¼k/a
¼k/s
 -  -  -  -  -  - 50k1R2R/n
2R/o
1720
¼k/a
¼k/s
 -  -  -  -  -  - 50k1R - ҂АѰѲІ҂АѰѲІ
¼k/a
¼k/s
 - 1k/MD
1k/Ag
1k/BK
1k/ND
3k - 10k - 50k1R2R1718
 - ½k1k/MD
1k/ND
1k/NDZ
 -  -  -  -  -  -  - ҂АѰЗІ҂АѰЗІ
¼k½k1k/MD
1k/MDZ
1k/ND
1k/NDZ
 -  -  -  -  -  -  - ҂АѰЅІ҂АѰЅІ
 - ½k1k/MD
1k/ND
 -  -  -  -  -  -  - ҂АѰЕІ҂АѰЕІ
¼k½k1k/MD
1k/Ag
1k/ND
1k/NDD
3k -  -  -  - 1R - 1714
¼k/lord
¼k/tsar
½k1k/MD
1k
1k/Ag
1k/BK
1k/MDZ
1k/ND
1k/NDZ
3k - 10k25k -  -  - ҂АѰГІ҂АѰГІ
¼k/lord
¼k/tsar
½k/lord
½k/tsar
1k/MD
1k/BK
3k -  -  -  - 1R - 1712
¼k½k1k/MD
1k/BK
3k -  -  -  -  -  - 1711
¼k½k1k/MD
1k/BK
 -  -  -  - 50k1R - 1710
¼k½k1k/MD
1k/BK
 -  - 10k -  -  -  - ҂АѰѲ҂АѰѲ
¼k½k1k/MD
1k/BK
 -  -  -  -  -  -  - ҂АѰИ҂АѰИ
¼k/lord
¼k/tsar
½k1k/MD
1k/BK
 -  -  - 25k50k1R - 1707
¼k½k1k -  -  -  -  -  -  - ҂АѰЅ҂АѰЅ
¼k½k/lord
½k/tsar
1k/MD
1k/BK
 -  - 10k25k50k1R - ҂АѰЕ҂АѰЕ
¼k½k/lord
½k/tsar
1k3k - 10k/BK
10k/M
25k50k1R - ҂АѰД҂АѰД
¼k½k -  -  -  -  -  -  -  - ҂АѰГ҂АѰГ
¼k½k -  -  -  - 25k -  -  - ҂АѰВ҂АѰВ
¼k½k -  -  -  - 25k -  -  - ҂АѰА҂АѰА
¼k½k -  -  -  -  -  -  -  - ҂АѰ҂АѰ
Парична система: 1 рубла = 100 копейки
¼k - 1 полушка
½k - 1 денга
1k - 1 копейка
3k - 3 копейки
5k - 5 копейки
10k - 1 гривенник
10k - 1 гривна
25k - 1 полуполтинник
50k - 1 полтина
1R - 1 рубла
2R - 2 рубли
uCoin