+

Португалски Тимор > Ескудо (1958 - 1976)

Година
Година10c20c30c50c60c$1$2.5$3$5$6$10Година
 - 20c - 50c - $1$2.5 - $5 - $101970
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $101964
10c - 30c - 60c$1 - $3 - $6 - 1958
Парична система: 1 ескудо = 100 сентавос
10c - 10 сентавос
20c - 20 сентавос
30c - 30 сентавос
50c - 50 сентавос
60c - 60 сентавос
$1 - 1 ескудо
$2.5 - 2.5 ескудо
$3 - 3 ескудо
$5 - 5 ескудо
$6 - 6 ескудо
$10 - 10 ескудо
uCoin