+

Индия - Португалска > Ескудо (1958 - 1961)

Година
Година10c30c60c$1$3$6Година
10c -  -  -  -  - 1961
10c30c60c$1$3$61959
10c30c60c$1$3 - 1958
Парична система: 1 ескудо = 100 сентавос
10c - 10 сентавос
30c - 30 сентавос
60c - 60 сентавос
$1 - 1 ескудо
$3 - 3 ескудо
$6 - 6 ескудо
uCoin