+

Португалия > Република Португалия (1969 - 1986)

Монетния двор комплект
×
Година10c20c50c1$2.5$5$10$25$Година
 -  -  - 1$ - 5$ - 25$1986
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1985
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1984
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1983
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1982
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1981
 -  -  -  - 2.5$5$ - 25$1980
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1979
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1978
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1977
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1976
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1975
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1974
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1973
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1972
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1971
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1970
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1969
Парична система: 1 ескудо = 100 сентавос
10c - 10 сентавос
20c - 20 сентавос
50c - 50 сентавос
1$ - 1 ескудо
2.5$ - 2.5 ескудо
5$ - 5 ескудо
10$ - 10 ескудо
25$ - 25 ескудо
uCoin