+

Португалия > Кралство Португалия (1836 - 1910)

Разновидности
8
Година100Rs500RsГодина
100Rs500Rs1894
3Rs - 3 рейса
5Rs - 5 рейса
10Rs - 10 рейса
20Rs - 20 рейса
50Rs - 50 рейса
100Rs - 100 рейса
200Rs - 200 рейса
500Rs - 500 рейса
1000Rs - 1000 рейса
2000Rs - 2000 рейса
2500Rs - 2500 рейса
5000Rs - 5000 рейса
10000Rs - 10000 рейса
uCoin