+

Португалия > Република Португалия (1986 - 2001)

Монетния двор комплект
×
Година1$5$10$20$50$Година
1$5$10$20$50$1987
Парична система: 1 ескудо = 100 сентавос
1$ - 1 ескудо
5$ - 5 ескудо
10$ - 10 ескудо
20$ - 20 ескудо
50$ - 50 ескудо
100$ - 100 ескудо
200$ - 200 ескудо
uCoin