+

Нидерландия > Крал Уилям II (1840 - 1849)

Разновидности
8
Година½c5c10c25с½G1G2½GГодина
 -  - 10c25с - 1G2½G1849
 - 5c10c25с½G1G2½G1848
½c -  -  - ½G1G2½G1847
½c -  -  -  - 1G2½G1846
 -  -  -  -  - 1G2½G1845
 -  -  -  -  - 1G2½G1844
½c -  -  -  - 1G2½G1843
 -  -  -  -  - 1G2½G1842
½c -  -  -  -  - 2½G1841
Парична система: 1 гулден = 100 цента
½c - ½ цент
5c - 5 цента
10c - 10 цента
25с - 25 цента
½G - ½ гулден
1G - 1 гулден
2½G - 2½ гулдена
uCoin