+

Момбаса > Имперска британска източноафриканска компания (1888 - 1890)

Разновидности
2
Година
Година1p2A¼Rp½Rp1RpГодина
 - 2A¼Rp½Rp - ١٣٠٧١٣٠٧
1p/CM -  -  - 1Rp١٣٠٥١٣٠٥
Парична система: 1 рупия = 16 анни = 64 пайса
1p - 1 пайс
2A - 2 анни
¼Rp - ¼ рупия
½Rp - ½ рупия
1Rp - 1 рупия
uCoin