+

Мексико > Мексикански съединени щати (1905 - 1969)

Разновидности
3
Монетния двор комплект
×
Година20¢50¢Година
20¢50¢1968
Парична система: 1 песо = 100 сентавос
 - 1 сентаво
 - 2 сентавос
 - 5 сентавос
10¢ - 10 сентавос
20¢ - 20 сентавос
25¢ - 25 сентавос
50¢ - 50 сентавос
$1 - 1 песо
$2 - 2 песос
$2½ - 2½ песос
$5 - 5 песос
$10 - 10 песос
$20 - 20 песос
$50 - 50 песос
uCoin