+

Югославия > Кралство Югославия (1918 - 1941)

Разновидности
19
Година1DtГодина
1Dt1934
Парична система: 1 динар = 100 пари
5p - 5 пари
10p - 10 пари
25p - 25 пари
50p - 50 пари
1D - 1 динар
2D - 2 динара
10D - 10 динара
20D - 20 динара
50D - 50 динара
1Dt - 1 дукат
4Dt - 4 дуката
uCoin