+

Ливан > Ливанска република (1995 - 2018)

Монетния двор комплект
×
Година25L£50L£100L£250L£500L£Година
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  - 500L£٢٠١٧٢٠١٧
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  - 250L£/L
250L£
500L£٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٩٢٠٠٩
 - 50L£100L£250L£500L£٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٣٢٠٠٣
25L£ -  -  -  - ٢٠٠٢٢٠٠٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٠٢٠٠٠
 - 50L£100L£250L£500L£١٩٩٦١٩٩٦
 -  - 100L£250L£500L£١٩٩٥١٩٩٥
Парична система: 1 лира = 100 пиастъра
25L£ - 25 лири
50L£ - 50 лири
100L£ - 100 лири
250L£ - 250 лири
500L£ - 500 лири
uCoin