+

Латвия > Втора република (Латвия) (1992 - 2013)

Монетния двор комплект
×
Година1s2s5s10s20s50s1Ls2LsГодина
 - 2s5s - 20s50s - 2Ls2009
1s -  - 10s -  - 1Ls - 2008
1s2s5s - 20s50s1Ls - 2007
 - 2s5s -  -  -  -  - 2006
1s -  -  -  -  -  -  - 2005
1s -  -  -  -  -  - 2Ls2003
 - 2s -  -  -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls1999
1s -  -  -  -  -  -  - 1997
1s2s5s10s20s/BrSt
20s/NiBr
50s1Ls2Ls1992
Парична система: 1 лат = 100 сантима
1s - 1 сантимс
2s - 2 сантими
5s - 5 сантими
10s - 10 сантиму
20s - 20 сантиму
50s - 50 сантиму
1Ls - 1 лат
2Ls - 2 лати
uCoin