+

Казахстан > Република Казахстан (1991 - 2018)

Година2t5t10t20t50t1T2T3T5T10T20T50T100TГодина
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2018
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2017
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T/Br
5T/St
10T20T50T - 2016
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2015
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2014
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2013
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2012
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2011
 -  -  -  -  -  -  -  - 5T10T20T -  - 2010
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50T100T2007
 -  -  -  -  -  - 2T - 5T10T20T50T100T2006
 -  -  -  -  - 1T2T - 5T10T -  - 100T2005
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T -  - 100T2004
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T100T2002
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2000
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 1997
2t/Br
2t/Cu
5t/Br
5t/Cu
10t/Br
10t/Cu
20t/Br
20t/Cu
50t/Br
50t/Cu
1T - 3T5T10T20T -  - 1993
Парична система: 1 тенге = 100 тийна
2t - 2 тийна
5t - 5 тийна
10t - 10 тийна
20t - 20 тийна
50t - 50 тийна
1T - 1 тенге
2T - 2 тенгета
3T - 3 тенгета
5T - 5 тенгета
10T - 10 тенгета
20T - 20 тенгета
50T - 50 тенгета
100T - 100 тенгета
uCoin