+

Катанга > Държава Катанга (1960 - 1963)

Година
Година1F5FГодина
1F5F1961
1F - 1 франк
5F - 5 франка
uCoin