+

Италия > Наполеоново кралство Италия (1807 - 1814)

Разновидности
114
Година1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤Година
 -  -  -  - 5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1814
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1813
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1812
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1811
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1810
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1809
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1808
1c3c1s -  -  -  -  - 2₤5₤ - 40₤1807
Парична система: 1 лира = 20 солдо = 100 чентезими
1c - 1 чентезимо
3c - 3 чентезими
10c - 10 чентезими
1s - 1 солдо
5s - 5 солдо
10s - 10 солдо
15s - 15 солдо
1₤ - 1 лира
2₤ - 2 лири
5₤ - 5 лири
20₤ - 20 лири
40₤ - 40 лири
uCoin