+

Италианска Сомалия > Рупия (1909 - 1924)

Година1b2b4b¼Rp½Rp1RpГодина
 - 2b4b -  -  - 1924
 - 2b4b -  -  - 1923
1b2b4b -  - 1Rp1921
 -  -  -  -  - 1Rp1920
 -  -  -  - ½Rp1Rp1919
 -  -  -  - ½Rp1Rp1915
 -  -  -  -  - 1Rp1914
1b2b4b¼Rp½Rp1Rp1913
 -  -  -  - ½Rp1Rp1912
1b2b4b¼Rp½Rp1Rp1910
1b2b4b -  -  - 1909
Парична система: 1 рупия = 64 беси
1b - 1 беса
2b - 2 беси
4b - 4 беси
¼Rp - ¼ рупия
½Rp - ½ рупия
1Rp - 1 рупия
uCoin