+

Италианска Еритрея > Италиянска колония (1890 - 1918)

Година
Година50c1₤2₤5₤Година
 -  -  - 5₤1918
 - 1₤2₤5₤1896
 - 1₤ - 5₤1891
50c1₤2₤ - 1890
Парична система: 1 лира = 100 чентизими
50c - 50 чентезими
1₤ - 1 лира
2₤ - 2 лири
5₤ - 5 лири
uCoin