+

Хиджаз > Надпечатана монета (1908 - 1915)

Разновидности
47
Година
Година20p5q40p10q20qГодина
20p5q/new
5q/old
5q/q
40p10q/new
10q/old
10q/q
20q
20q/q
١٣٢٧١٣٢٧
 -  - 40p -  - ١٣٢٦١٣٢٦
Парична система: 1 риял = 20 кирша = 800 пари
20p - 20 пари
40p - 40 пари
5q - 5 кирша
10q - 10 кирша
20q - 20 кирша
uCoin