+

Хавай > Кралство Хавай (1847 - 1883)

Монетния двор комплект
×
Година
Година1c5c10c$⅛$1Година
 -  - 10c$⅛$11883
 - 5c -  -  -  -  - 1881
1c -  -  -  -  -  - 1847
Парична система: 1 долар = 100 цента
1c - 1 цент
5c - 5 цента
10c - 1 дайм
$⅛ - ⅛ долар
 - ¼ долар
 - ½ долар
$1 - 1 долар
uCoin